Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Ogrodnik z prowadzeniem winnic

NOWOŚĆ W ZSLiT w Wojniczu!

Ogrodnictwo zajmuje ważne miejsce w historii. Już w starożytności projektowano pierwsze ogrody z myślą o odpoczynku, dla wygody, ale również w celu uprawy roślin i kwiatów. Nie inaczej jest dziś, kiedy to każdy szuka chwili wytchnienia w ciszy i spokoju, a najlepiej w otoczeniu przyrody. Jednak, aby stworzyć takie miejsce trzeba posiąść odpowiednią wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie prezentuje absolwent 3 letniej Szkoły Branżowej I Stopnia – Ogrodnik.

Praca ogrodnika obejmuje zazwyczaj:

- sadzenie w ogrodzie najpopularniejszych roślin rabatowych;

- zajmowanie się uprawą roślin;

- pielęgnowanie drzew i roślin, które spełniają w ogrodzie funkcje dekoracyjne;

- sadzenie w parkach roślin wieloletnich, jednorocznych i półrocznych;

- uprawę trawy i kwiatów;

- utrzymanie ścieżek i dróżek w ogrodzie;

- utrzymanie i czyszczenie sadzawek.

 

Główne obowiązki

- przygotowanie i dobór narzędzi, maszyn i materiałów niezbędnych do pracy;

- przygotowanie, utrzymanie i pielęgnacja gleby (odchwaszczanie);

- nawożenie gleby;

- nawadnianie gleby;

- kontrolowanie poziomu nasłonecznienia ogrodu;

- kontrolowanie poziomu temperatury;

- wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin;

- praca w oparciu o założenie, że rośliny są żywymi istotami;

- wykonywanie obowiązków z użyciem narzędzi i maszyn do uprawy gleby;

- nadzór nad budynkami, wyposażeniem, nawozami i maszynami;

- stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i BHP, przestrzeganie standardów jakości, szanowanie obowiązujących regulacji prawnych i dbanie o ich przestrzeganie (włącznie z przepisami dotyczącymi przestrzegania higieny);

- stosowanie się do przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska i dbanie o ich przestrzeganie.

Warunki pracy

Ogrodnik pracuje zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i w oparciu o przydzielone zadania. Jego obowiązki są zróżnicowane, wymagają różnych pozycji ciała oraz pewnego poziomu sprawności fizycznej. Także formy zatrudnienia bywają różnorodne – ogrody czy parki mogą się różnić pod względem typu, rozmiaru, funkcji itp.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
1) wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
2) wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
3) prowadzenie i obsługa mikrociągnika oraz wykonywanie prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

Dodatkowe umiejętności zawodowe

Prowadzenie winnic

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności prowadzenie winnic uczeń powinien być przygotowany do:
1) zakładania i prowadzenia uprawy winorośli;
2) ochrony winorośli przed chorobami, szkodnikami, chwastami oraz niekorzystnymi czynnikami środowiska.