Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Magazynier - logistyk

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne oraz kształcenia zawodowe.

Absolwent w zawodzie magazynier-logistyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • Przyjmowania i wydawania towarów z magazynu.
 • Przechowywania towarów.
 • Ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie.
 • Prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych absolwent zostanie przeszkolony w zakresie:

 • Bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Języka obcego ukierunkowanego zawodowo.
 • Kompetencji personalnych i społecznych.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

SPL.01. Obsługa magazynów.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

 • firmy logistyczne, produkcyjne, posiadające różne typy magazynów;
 • sklepy, hurtownie, firmy handlowe różnych branż;
 • centra logistyczne;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej - własne firmy handlowe