Elektromechanik pojazdów samochodowych

 • nauka trwa 3 lata
 • szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych
 • kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej

Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, wykonuje montaż i demontaż instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych w pojazdach samochodowych, przeprowadza konserwacje i przeglądy okresowe zespołów i elementów wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych, sprawdza stan techniczny, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych pojazdów samochodowych z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych
 • prowadzenia pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w:

 • zakładach naprawy pojazdów samochodowych,
 • stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych,
 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodów,
 • zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne
  (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne),
 • placówkach handlowych,
 • może także prowadzić działalność gospodarczą.