Egzamin maturalny

Wszelkie informacje dotyczące procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdziesz na stronach www.cke.edu.pl lub www.oke.krakow.pl

Harmonogram egzaminów 2017

Arkusze z egzaminów maturalnych

Przekazanie do szkół świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego  – 30 czerwca 2017 r.