Egzamin maturalny

Wszelkie informacje dotyczące procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdziesz na stronach www.cke.edu.pl lub www.oke.krakow.pl

Harmonogram egzaminów  maturalnych 2018  - link   https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/  

Arkusze z egzaminów maturalnych – link  https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/arkusze/ 

Pomoce dodatkowe

Wybrane wzory matematyczne

Wybrane wzory i stałe fizycznochemiczne