English Song

Organizatorzy:

 •  Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
 •  Zespół Szkół Licealnych  i Technicznych w Wojniczu
 •  Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu.

Cele Konkursu:

 • Prezentacja i popularyzacja wśród młodzieży utworów muzycznych w języku angielskim.
 • Doskonalenie umiejętności językowych uczniów gimnazjów i szkół średnich.
 • Inspirowanie i kształtowanie postaw świadomego i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury Swiatowej.
 •  Prezentacja dorobku artystycznego uczestników.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie gimnazjów powiatów dąbrowskiego, brzeskiego i tarnowskiego oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatów tarnowskiego ,brzeskiego
 • Uczestnicy konkursu prezentują dwa utwory.
 • Udział biorą soliści, duety lub zespoły wokalno – instrumentalne (max.10 osób)
 •  Łączny czas prezentacji jednego uczestnika nie może przekroczyć 5 minut
 • Tekst utworu w maszynopisie (format A4) wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora.

UWAGA ! Podany wcześniej repertuar nie może ulec zmianie. Organizatorzy nie zapewniają instrumentów muzycznych, gwarantują natomiast nagłośnienie (max. 6 mikrofonów).

Własne podkłady muzyczne będą akceptowane tylko na płytach CD lub MP3

UWAGA !  Osoby, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu nie mogą wystąpić z tym samym repertuarem. Wyniki konkursu będą prezentowane na stronie internetowej SCE (www.sce.pl)

Kryteria oceny:

 • Poprawność językowa wykonanych utworów.
 • Stopień trudności utworów.
 • Poziom warsztatu techniczno – muzycznego wykonawcy.
 • Własna interpretacja utworu.
 • Aranżacja.
 • Ogólny wyraz artystyczny

Oceny prezentowanych utworów dokona jury powołane przez organizatora.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa a zwycięzcy cenne nagrody rzeczowe lub książkowe. Decyzje jury są ostateczne.

UWAGA ! Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt.

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu.

 mgr Ewa Żybura – SCE Tarnów

mgr Lidia Jarońska – ZSLiT Wojnicz

 

Zapraszamy !!!