Konkurs informatyczny

Organizacja konkursu:

W Konkursie Informatycznym mogą brać udział uczniowie gimnazjów. Do udziału w nim należy wytypować dwóch najlepszych uczniów z danej szkoły wykorzystując do tego celu własne narzędzia.

Podobnie jak w poprzednich latach organizatorzy zapewniają cenne nagrody rzeczowe . Sponsorem tych nagród jest SKOK Jaworzno, który równolegle przeprowadza dla uczestników własny konkurs pn. „Omnibus”. Dla finalistów tego konkursu przewidziane są odrębne nagrody rzeczowe. Zakres wiadomości do tego konkursu odnaleźć na stronie internetowej banku http://www.skokjaw.pl
Konkurs „Omnibus” obejmuje wiadomości o funkcjonowaniu SKOK Jaworzno i aktualnej ofercie banku dla swoich klientów.

Adres e-mail do  kontaktu: rpac@wojnicz.edu.pl

  Zakres tematyczny konkursu informatycznego:

 • Zasady pracy w środowisku Windows
 • Porządkowanie własnych plików i innych zasobów komputera
 • Znajomość budowy komputera i sieci komputerowych
 • Komunikacja z użyciem narzędzi informatycznych
 • Edytor tekstu WORD
 • Arkusz kalkulacyjny EXCEL
 • Tworzenie stron internetowych – podstawy
 • Usługi internetowe
 • Programy do tworzenia prezentacji
 • Społeczne, etyczne i ekonomiczne aspekty informatyki
 • Nowości prasowe z zakresu informatyki – „Komputer Świat”, „Chip”

Zadania 2010

Zadania 2011