Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego: 4 wrzesień 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna:
  23 grudnia 2017r. – 2 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe: 12 luty 2018 r. – 25 luty 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego (maturzyści): 27 kwietnia 2018 r.
Zakończenie roku szkolnego: 22 czerwca 2018 r.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego, na podstawie art. 47 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949)

Dyrektor Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego określił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

Liceum, Technikum, ZSZ
 30.04.2018
 02.05.2018
 04.05.2018
 07.05.2018
 08.05.2018
 01.06.2018