Kalendarz roku szkolnego

Dni wolne i kalendarz roku szkolnego 2016/2017:

Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 wrzesień 2015r.
Zimowa przerwa świąteczna:
  23 grudnia 2016r. – 1 stycznia 2017r.
Ferie zimowe: 30 stycznia 2016r. – 12 luty 2017r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017r.
Zakończenie roku szkolnego (maturzyści): 29 kwietnia 2016r.
Zakończenie roku szkolnego: 23 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami)
Dyrektor Zespołu Szkól Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego określił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących terminach:

Liceum, Technikum, ZSZ
 31.10.2016
 02.05.2017
 04.05.2017
 05.05.2017
 08.05.2017
 16.06.2017