Podreczniki

 

Zakup podręczników należy dokonywać po pierwszym września 2017 r i ostatecznej konsultacji
z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.