Podreczniki

 

Wykaz podręczników obowiązujący od roku szkolnego 2016/2017.

Wykaz ten obejmuje wszystkie podręczniki dla całego cyklu nauczania (3 lub 4 letniego).

 

UWAGA!!!

Sugerujemy aby zakupu podręczników dokonywać po pierwszym września 2016r i ostatecznej konsultacji z nauczycielem uczącym danego przedmiotu