Statut

 

STATUT

Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
im. Jana Pawła II
w Wojniczu

tekst ujednolicony