Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2017r

Wszystkim absolwentom przystępującym do  egzaminu maturalnego  w sesji  wiosennej  2017 r. przypominamy,
że  informacje dotyczące  organizacji , terminów  i przebiegu egzaminów można znaleźć na stronie
www.oke.krakow. pl/ egzamin maturalny/
Informacja  o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów w naszej szkole dostępne są na tablicy ogłoszeń (parter)

 

 Informacje dotyczące przyborów pomocniczych z których mogą korzystać zdający na
egzaminie maturalnym w 2017 roku

Przed egzaminem z matematyki prosimy o dostarczenie do sekretariatu szkoły kalkulatorów prostych.