Klasa ogólnokształcąca

Klasa ogólnokształcąca

  • nauka trwa 3 lata
  • szkoła kończy się egzaminem maturalnym
  • absolwent może  kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych

Oferta ta przeznaczona jest dla uczniów, którzy nie mają sprecyzowanych planów związanych
z dalszą edukacją. 

Przedmioty rozszerzone:

  •  realizowany od klasy pierwszej - język angielski
  • realizowane od klasy drugiej  do wyboru od 2 do 3 przedmiotów spośród: j.polski, j.niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia