Liceum Ogólnokształcące

 

Liceum Ogólnokształcące o profilach:

Klasa Straży Granicznej

Klasa Straży Granicznej prowadzona jest nieprzerwanie od 2012 r. na mocy porozumienia zawartego z Karpackim Odziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych.
To oferta dla osób, które:
- lubią aktywny tryb życia
- chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych
- pragną zdobyć wiedzę o specyfice pracy formacji jaką jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności.
Przez dwa pierwsze lata edukacji uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych z przedmiotu „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”. Odbywają się one w wymiarze 3 godzin tygodniowo – 1 godzina zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć z samoobrony. Obejmują też zajęcia z jazdy konnej, szkolenie strzeleckie,
kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczenia technik interwencji i musztrę
.

Szkolenie odbywa się w jednostce w Nowym Sączu, porcie lotniczym w Krakowie- Balicach i Rzeszowie. Elementem poszerzającym zdobytą wiedzę i umiejętności jest udział w patrolowaniu południowo-wschodnich granic państwa.
Zajęcia na terenie szkoły oraz wyjazdowe, prowadzą funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
w Nowym Sączu. 

W ciągu dwóch lat nauki przewidziane są dwa obozy szkoleniowe w placówkach Straży Granicznej w Zakopanem
i Bieszczadach – każdy po 5 dni.

Całość szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

- pierwszą pomoc przedmedyczną
- szkolenie zapoznawcze,
- regulaminy i przepisy SG,
- służba graniczna,
- szkolenie strzeleckie,
- podstawy działań granicznych,
- samoobrona z elementami taktyki i techniki interwencji.

Udział w zajęciach potwierdzony jest certyfikatem.
Z przebiegiem poszczególnych zajęć można zapoznać się na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.
Każdy uczeń objęty szkoleniem powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu ma podwyższony wysiłek na zajęciach z samoobrony z elementami techniki i taktyki interwencji.

Zarówno szkolenie oraz udział w obozie jest bezpłatny.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
wiedza o społeczeństwie
języki obce (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
język polski

 

Klasa Wojskowa

Klasa wojskowa funkcjonuje na mocy porozumienia zawartego w 2000 roku. Szkolenie wojskowe prowadzone jest od 18 lat przez kadrę szkoleniową 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.
Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych.
Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy:
- chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi,
- pragną zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego,
- lubią aktywny tryb życia.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przez dwa pierwsze lata edukacji, uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z przysposobienia wojskowego, które są prowadzone przez kadrę oficerską 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. W czasie zajęć uczniowie biorą udział w pokazach i uroczystościach wojskowych,
dla chętnych możliwe jest wykonanie skoków ze spadochronem.
Realizacja programu szkolenia obejmuje:
- zagadnienia z zakresu musztry wojskowej,
- terenoznawstwo,
- taktykę
- strzelanie z paintballa.
Udział w zajęciach potwierdzany jest certyfikatem.

Po pierwszym roku kształcenia uczniowie, wraz z opiekunami w okresie wiosenno-letnim wyjeżdżają na obóz wojskowy do Chochołowa-przepięknej okolicy z której roztacza się widok na Tatry. Podczas obozu zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu i przewidują szereg atrakcji w tym w szczególności:
- zajęcia z taktyki
- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- strzelanie z broni strzeleckiej,
- naukę samoobrony,
- terenoznawstwo
- wycieczkę po szlakach turystycznych (Dolina chochołowska i Kościeliska)
- gry i zabawy sportowe

Zarówno szkolenie wojskowe (z wyjątkiem skoków ze spadochronem) jaki i udział w obozie są bezpłatne. Uczniowie na czas edukacji otrzymują nieodpłatnie mundury, których noszenie jest obowiązkowe zwłaszcza w czasie zajęć
z przysposobienia wojskowego. Stanowią one wizytówkę klasy ,podnoszą jej morale i przyswajają wizerunek żołnierza.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
wiedza o społeczeństwie
języki obce (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
język polski