Klasa Straży Granicznej

 

 • nauka trwa 3 lata
 • szkoła kończy się egzaminem maturalnym
 • absolwent może  kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych

 To oferta dla osób, które lubią aktywny tryb życia i chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, agencjach ochrony oraz w zawodach, gdzie istotne i ważne są przepisy prawa i podwyższona sprawność fizyczna. Nauka w tej klasie daje możliwość zdobycia wiedzy  o specyfice pracy formacji jaką  jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności.

Przez dwa pierwsze lata edukacji uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych z przedmiotu  „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”. Odbywają się one w  wymiarze 3  godzin tygodniowo –  1 godzina zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć z samoobrony. Obejmują też zajęcia z jazdy konnej, szkolenie strzeleckie, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ćwiczenia technik interwencji i musztrę. Uczniowie wyjeżdżają też na zajęcia do Nowego Sącza, do portu lotniczego w Krakowie – Balicach i Rzeszowie a także na patrol graniczny do jednostki SG.
Zajęcia na terenie szkoły oraz wyjazdowe, prowadzą funkcjonariusze  Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.
 W  ciągu dwóch lat nauki przewidziane są dwa obozy szkoleniowe w placówkach Straży Granicznej w Zakopanem i Bieszczadach -  każdy po 5dni.

Całość szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • szkolenie zapoznawcze,
 • regulaminy i przepisy SG,
 • służba graniczna,
 • szkolenie strzeleckie,
 • podstawy działań granicznych,
 • samoobrona z elementami taktyki i techniki interwencji.

Z przebiegiem poszczególnych zajęć można zapoznać się na stronie internetowej szkoły w aktualnościach.

Każdy uczeń objęty szkoleniem  powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu ma podwyższony wysiłek na zajęciach z samoobrony z elementami techniki i taktyki interwencji.
Zarówno szkolenie oraz udział w jednym obozie są bezpłatne. Uczniowie na czas edukacji otrzymują też nieodpłatnie mundury.

Przedmioty rozszerzone:

 •  realizowany od klasy pierwszej - język angielski
 • realizowane od klasy drugiej  do wyboru od 2 do 3 przedmiotów spośród: j.polski, j.niemiecki, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, geografia, biologia, chemia