Klasa Wojskowa

Klasa wojskowa funkcjonuje na mocy porozumienia zawartego w 2000 roku. Szkolenie wojskowe prowadzone jest od 18 lat przez kadrę szkoleniową 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie.
Nauka trwa 3 lata, szkoła kończy się egzaminem maturalnym.
Absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych.
Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy:
- chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi,
- pragną zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego,
- lubią aktywny tryb życia.

Oprócz przedmiotów ogólnokształcących, przez dwa pierwsze lata edukacji, uczniowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych z przysposobienia wojskowego, które są prowadzone przez kadrę oficerską 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa. W czasie zajęć uczniowie biorą udział w pokazach i uroczystościach wojskowych,
dla chętnych możliwe jest wykonanie skoków ze spadochronem.
Realizacja programu szkolenia obejmuje:
- zagadnienia z zakresu musztry wojskowej,
- terenoznawstwo,
- taktykę
- strzelanie z paintballa.
Udział w zajęciach potwierdzany jest certyfikatem.

Po pierwszym roku kształcenia uczniowie, wraz z opiekunami w okresie wiosenno-letnim wyjeżdżają na obóz wojskowy do Chochołowa-przepięknej okolicy z której roztacza się widok na Tatry. Podczas obozu zajęcia prowadzone są wg autorskiego programu i przewidują szereg atrakcji w tym w szczególności:
- zajęcia z taktyki
- zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
- strzelanie z broni strzeleckiej,
- naukę samoobrony,
- terenoznawstwo
- wycieczkę po szlakach turystycznych (Dolina chochołowska i Kościeliska)
- gry i zabawy sportowe

Zarówno szkolenie wojskowe (z wyjątkiem skoków ze spadochronem) jaki i udział w obozie są bezpłatne. Uczniowie na czas edukacji otrzymują nieodpłatnie mundury, których noszenie jest obowiązkowe zwłaszcza w czasie zajęć
z przysposobienia wojskowego. Stanowią one wizytówkę klasy ,podnoszą jej morale i przyswajają wizerunek żołnierza.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
wiedza o społeczeństwie
języki obce (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
język polski