Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami.

Informujemy, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami będą wydawane tegorocznym absolwentom w piątek 25 maja 2018 r. w godzinach od 9.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Po odbiór należy zgłaszać się osobiście.