Terminarz

Rekrutacja do szkół prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru

O przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

  • Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.
  • Wybór preferencji przez kandydatów.
  • Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
  • Weryfikacja dostarczonych podań
  • Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.