Terminarz

Rekrutacja do szkół prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru

O przyjęcie do klasy I szkoły ponadgimnazjalnej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

  • Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych. (24.04.2017 – 12.06.2017)
  • Wybór preferencji przez kandydatów.(24.04.2017 – 12.06.2017)
  • Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru. (24.04.2017 – 12.06.2017)
  • Weryfikacja dostarczonych podań (do 27.06.2017)
  • Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.(23- 27.06.2017)