Spotkanie z przedsiębiorcami w ramach wsparcia kształcenia zawodowego -Wojnicz 2017

Na piątkowe wydarzenie w dniu 24 listopada pt. „Odkryj swój talent” przybyła liczna grupa przedsiębiorców. Obecni byli V-ce Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Pan Józef Rojek, z-ca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie Pan Paweł Smoleń, Przedstawiciele Niemieckiej Firmy SHW dr Manfred Müller i Pani Katarzyna Suchocka, przedstawiciel Ukraińskiej firmy EUROSTUDY Pani Natalia Semenową, Pan Piotr Pleń z firmy Misterium, Pani Katarzyna Mazurek właściciel Hotelu Dunajec, z firmy Zasada Trans Spedition sp.z o.o Pan Janusz Szot Prezes Zarządu,
Pan Ryszard Kliś Kierownik Oddziału Lobo Sp. z o.o , Firmę ReDrog reprezentował Pan Wojciech Janus,
Pani Teresa Duman

 

Podczas części przeznaczonej dla uczniów V-ce Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Pan Józef Rojek
w swoim wystąpieniu  zaprosił uczniów ZSLiT do odwiedzenia Zakładów Azotowych. Dyrektor Szkoły
Pani Agnieszka Kapek z radością przyjęła zaproszenie. Już po feriach uczniowie klas technikum logistycznego będą mieć możliwość uczestniczenia w wizycie zawodoznawczej do największego zakładu pracy w regionie.

Po prezentacjach konkursowych przedsiębiorcy udali się do auli szkolnej. Był to czas wymiany doświadczeń i poznania wzajemnych oczekiwań. Pracodawcy z Polski, Niemiec i Ukrainy w przepięknej scenerii przygotowanej przez uczniów klas technikum żywienia i szkoły branżowej kucharz mieli możliwość rozmowy dotyczącej rynków pracy i zapotrzebowania na pracowników.

Doradca zawodowy z Wojewódzkiego  Urzędu Pracy w Krakowie oddział zamiejscowy w Tarnowie
Pani Agnieszka Ziomek przedstawiła najświeższe dane dotyczące rynku pracy a w szczególności zapotrzebowania na pracowników. Pani dyrektor Agnieszka Kapek podkreśliła ważną rolę ZSLiT
w Wojniczu, której oferta edukacyjna odpowiada zapotrzebowaniu rynku. Obecni przedstawiciele firm to
w większości partnerzy szkoły wspierający młodzież w kształceniu zawodowym podczas odbywanych praktyk.

Pan Janusz Szot z firmy Zasada Trans Spedition sp.z o.o zaproponował aby najbliższym czasie w ZSLiT zorganizować panel dyskusyjny dotyczący tematyki lokalnego rynku pracy.

Propozycja ta spotkała się poparciem wszystkich zgromadzonych. Panel dyskusyjny planowany jest
w pierwszym kwartale roku 2018 w ZSLiT w Wojniczu.