Kucharz

 • nauka trwa 3 lata
 • szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii
 • kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej

Kucharz to zawód dla osób, które lubią eksperymentować, wymyślać, tworzyć coś nowegow kuchni. Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Według prowadzonych analiz rynek gastronomiczny w Polsce wciąż się rozwija. Na podstawie ofert pracy, zamieszczanych
w różnych mediach, należy wnioskować, że kucharz to jeden z najmniej obarczonych ryzykiem bezrobocia zawodów. Tym bardziej, że zaznacza się trend, od lat występujący w Europie Zachodniej
i Stanach Zjednoczonych, coraz częstszego spożywania posiłków poza domem i korzystania z usług gastronomicznych z okazji dotychczas bardzo rodzinnych uroczystości i świąt. Popularności zawodu sprzyja fakt, że wielu kucharzy stało się postaciami medialnymi, jak również  możliwość zatrudnienia na rynku europejskim.

 Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • sporządzanie różnymi technikami i metodami typowych potraw i napojów,
 • dekorowanie, wykańczanie przygotowanych potraw oraz wydawanie wyrobów kulinarnych,
 • prawidłowe przechowywanie i magazynowanie artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów,
 • prawidłowe zestawianie posiłków i układanie prostego menu oraz sporządzanie
  w podstawowym zakresie kalkulacji potraw,
 • właściwe organizowanie i wykonywanie czynności porządkowych na stanowisku pracy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii,
 • szpitalach, szkołach, przedszkolach, internatach,
 • stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy,
 • restauracjach, kawiarniach,
 • hotelowych zakładach gastronomicznych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów garmażeryjnych i półproduktów spożywczych.