Mechanik Pojazdów Samochodowych

 • nauka trwa 3 lata
 • szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych
 • kierunek ten daje szybką możliwość uzyskania niezależności finansowej

 Mechanik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy
i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę
i nowoczesne technologie.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowanie pojazdów samochodowych,
 • diagnozowanie pojazdów samochodowych,
 • naprawa pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Uzyskane kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 • firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.