Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski działający przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II
w Wojniczu tworzą wszyscy uczniowie. W ścisłym Zarządzie zasiadają:
Fielek Natalia (kl. IV TL) – przewodnicząca,
Szczecina Szymon (kl. II TL) – zastępca przewodniczącej,
Piękosz Ewelina (kl. III TAK ) – skarbnik.
Zarząd wraz z Przewodniczącymi poszczególnych klas na początku roku szkolnego opracowuje Plan Pracy. Założenia w nim zawarte dotyczą przede wszystkim akcji charytatywnych i pracy wolontariackiej. Samorząd Uczniowski bierze aktywny udział w organizacji apeli i uroczystości szkolnych oraz współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym ze Zbylitowskiej Góry, a także z Publicznym Przedszkolem z Wojnicza. Ponadto Samorząd Uczniowski jest współorganizatorem Dnia Otwartego Szkoły, podczas którego młodzież sprawuje funkcję współgospodarzy i w miłej, serdecznej atmosferze przyjmuje w progach szkoły swoich młodszych kolegów oraz koleżanki z gimnazjum. Samorząd Uczniowski organizuje m. in. takie przedsięwzięcia charytatywne jak:

  • Góra Grosza,
  • sprzedaż Kartek Świątecznych na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda z Nowego Sącza,
  • zbiórka nakrętek na rzecz Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, sprzedaż cegiełek,
  • Świąteczna Paczka dla potrzebujących rodzin,
  • praca w Sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie ZSLiT Wojnicz,

oraz wiele innych szlachetnych akcji.