SZOK

Szkolny Ośrodek Kariery

Jeśli chcesz:

 •     rozpoznać własne możliwości, predyspozycje i zainteresowania
 •     nauczyć się radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych
 •     poprawnie pisać dokumenty aplikacyjne
 •     skutecznie zaprezentować się pracodawcy

Przyjdź do Szkolnego Ośrodka Kariery!!!

Jeśli jesteś uczniem gimnazjum i nie wiesz jaka szkołę wybrać
Umów się na spotkanie z doradcą zawodowym!!!
tel. 14 6790005 w 24

Godziny pracy doradcy zawodowego:
Poniedziałek:      –
Wtorek:     7.30 – 13.30
Środa:         9.55 – 12.55
Czwartek:  9.05 – 12.05
Piątek:     9.55 – 13.55

Szkolny Ośrodek Kariery oferuje uczniom:

 • poradnictwo indywidualne,
 • poradnictwo grupowe,
 • spotkania ze specjalistami pracującymi w instytucjach związanych z poradnictwem   zawodowym,
 • szkolne targi pracy,
 • wyjazdy na targi edukacyjne,
 • organizację spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół wyższych  i akademickich biur karier,
 • zasoby informacji edukacyjno-zawodowej.

Szkolny Ośrodek Kariery oferuje rodzicom: porady dotyczące wyboru ścieżki edukacyjnej dzieci
na podstawie przeprowadzonej diagnozy zainteresowań, oceny predyspozycji zawodowych, rozmów.
Szkolny Ośrodek Kariery współpracuje z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu poradnictwa zawodowego oraz realizacji działań
z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej.

Przydatne linki:
perspektywy.pl
kierunkistudiow.pl
ohpdlaszkoly.ohp.pl