Technikum Logistyczne

 • nauka trwa 4 lata
 • technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych

Technik logistyk to obecnie  jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku polskim
i europejskim, dobrze płatny i z dużą przyszłością. Zawód logistyka ma międzynarodową renomę,
a jego ranga ciągle wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na ciągle rosnące zapotrzebowanie
na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

W procesie kształcenia uczniowie naszej szkoły używają specjalistycznego sprzętu logistycznego: bramki logistycznej, czytnika kodów kreskowych, projektują i drukują etykiety logistyczne. Młodzież ma okazję posługiwać się programami użytkowymi w zakresie gospodarki materiałowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowanie i organizacja efektywności działania systemów dystrybucji, transportu
  i komunikacji,
 • zarządzanie centrami dystrybucji, punktami obsługi klientów,
 • planowanie i organizacja bezpiecznego, wygodnego i szybkiego transportu osób w ruchu krajowym i międzynarodowym,

Technicy logistycy zatrudniani są:

 • w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych,
 • jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy,
 • jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
 • jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności
w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym
w mowie i piśmie.