Technikum Logistyczne

 

Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik logistyk to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku polskim i europejskim, dobrze płatny i z dużą przyszłością. Zawód logistyka ma międzynarodową renomę, a jego ranga ciągle wzrasta. Dzieje się tak za sprawą rozwoju i globalizacji gospodarki. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje na ciągle rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta.

Prowadzenie kierunku technik logistyk wymaga nowoczesnych laboratoriów logistyczno – spedycyjnych i magazynowych. Dzięki projektowi „Wirtualne laboratoria – sukces innowacji” uczniowie technikum logistycznego naszej szkoły zdobywają specjalistyczne umiejętności zawodowe, a szkoła podnosi jakość kształcenia. W procesie kształcenia uczniowie naszej szkoły używają specjalistycznego sprzętu logistycznego: bramki logistycznej, czytnika kodów kreskowych, projektują i drukują etykiety logistyczne. Młodzież ma okazję posługiwać się programami użytkowymi w zakresie gospodarki materiałowej. Kierunek ten wspierany jest funduszami z Unii Europejskiej, dzięki którym uczniowie mają możliwość odbywania dodatkowych, ciekawych praktyk u lokalnych przedsiębiorców.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- projektowanie i organizacja efektywności działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji,
- zarządzanie centrami dystrybucji, punktami obsługi klientów,
- planowanie i organizacja bezpiecznego, wygodnego i szybkiego transportu osób w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Technicy logistycy zatrudniani są:
- w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych, jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy,
- jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym,
- jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu.

Praca technika logistyka wiąże się z nieustannym kontaktem z innymi ludźmi, dlatego od osób wykonujących zawód wymaga się wysokiej kultury osobistej, umiejętności jasnego formułowania przekazu, znajomości zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zasad negocjacji, dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Ponadto ze względu na rozwijającą się współpracę międzynarodową wymagane jest, aby biegle posługiwał się co najmniej jednym językiem obcym w mowie i piśmie.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
języki obce (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
język polski