Technikum Pojazdów Samochodowych

 • nauka trwa 4 lata
 • technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych

 Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 •  ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 •  wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 •  kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
 •  prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 •  sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 •  prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
 • kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi  podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
 •  firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.