Technikum Pojazdów Samochodowych

Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik pojazdów samochodowych – to zawód związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
- ocena stanu technicznego pojazdów, ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
- wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
- kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
- prowadzenie usług motoryzacyjnych,
- sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
- prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
- kierowanie pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w:
- stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
- zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
- salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
- przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
- przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
- firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,
- prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

geografia
język obcy (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka
fizyka