Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z elementami dietetyki

Nauka trwa 4 lata.
Technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych – to zawód dający wiele możliwości, pozwalający na stosowanie nowych trendów w żywieniu i rozwijanie swoich zainteresowań kulinarnych. W trakcie nauki uczeń jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych związanych z planowaniem produkcji oraz świadczeniem usług żywieniowych konsumentom. Rozwija w sobie kreatywność i otwartość na nowości, kształci umiejętność pracy pod presją czasu i współpracy w zespole. Uczy się jak zarządzać zasobami ludzkimi.

Absolwent szkoły nabywa umiejętność wykonywania następujących zadań:
- organizowanie i wykonywanie usług gastronomicznych,
- planowanie i ocena żywienia,
- sporządzanie oraz wydawanie potraw i napojów,
- planowanie jadłospisów,
- obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, posiłków,
- przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia,
- układanie menu codziennego, okolicznościowego i na przyjęcia,
- nowoczesne dekorowanie potraw, aranżacja stołów i sal,
- organizowanie procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym,
- stosowanie w swoich działaniach systemów zapewniających jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
- posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, korzystanie z programów komputerowych,
które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:
- zakładach żywienia zbiorowego – stołówki, restauracje, bary,
- instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
- służbie zdrowia – sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale,
- organizacjach ochrony konsumenta,
- instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
- indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych – domy opieki społecznej,
- domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, przedszkola, pensjonaty,
- mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.

Przedmioty rozszerzone do wyboru:

biologia
geografia
język obcy (j. angielski, j. niemiecki)
matematyka