Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z elementami dietetyki

 • nauka trwa 4 lata
 • technikum kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe
 • absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, może również kontynuować naukę na uczelniach wyższych

Technik żywienia i usług gastronomicznych - to zawód dający wiele możliwości, pozwalający
na stosowanie nowych trendów  w żywieniu i rozwijanie swoich zainteresowań kulinarnych. W trakcie nauki uczeń jest przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych związanych z planowaniem produkcji oraz  świadczeniem usług żywieniowych konsumentom. Rozwija w sobie kreatywność
i otwartość na nowości, kształci umiejętność pracy pod presją czasu i współpracy w zespole. Uczy się jak zarządzać zasobami ludzkimi.

Absolwent szkoły nabywa umiejętność wykonywania następujących zadań:

 • organizowanie i wykonywanie usług gastronomicznych,
 • planowanie i ocena żywienia,
 • sporządzanie oraz wydawanie potraw i napojów,
 • planowanie jadłospisów,
 • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw, posiłków,
 •  przestrzeganie zasad racjonalnego żywienia,
 •  układanie menu codziennego, okolicznościowego i na przyjęcia,
 •  nowoczesne dekorowanie potraw, aranżacja stołów i sal,
 • organizowanie procesu produkcyjnego w zakładzie gastronomicznym,
 • stosowanie w swoich działaniach  systemów zapewniających jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności,
 • posługiwanie się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, korzystanie z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • zakładach żywienia zbiorowego – stołówki, restauracje, bary,
 •  instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,
 •  służbie zdrowia – sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale,
 •  organizacjach ochrony konsumenta,
 •  instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 •  indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych – domy opieki społecznej,
  domy dziecka,  internaty, akademiki, hotele, przedszkola, pensjonaty,
 •  mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.