Tradycja zobowiązuje!

4 lipca br.  dyr. szkoły Agnieszka Kapek spotkała się z dowódcą 6 Batalionu Dowodzenia
ppłk Marcinem Malinowskim. Celem spotkania było uszczegółowienie zasad 18 letniej współpracy. Na spotkaniu omówione zostały zasady, które obowiązywać będą na zajęciach
z przysposobienia wojskowego. Zajęcia te prowadzone będą tak jak do tej pory przez kadrę oficerską 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa na mocy porozumienia z 2000 roku. Ppłk Marcin Malinowski wyszedł z propozycją ciekawych zajęć dla uczniów naszych klas wojskowych na terenie jednostki oraz poligonów.

Ponadto w programie zajęć znajdą się ćwiczenia z zakresu sztuk walki m.in.  Krav magi oraz    elementy musztry.

Jako najstarsza szkoła wojskowa w okolicy mamy tradycje i możliwości aby być najlepszą szkołą mundurową!!!