Uroczystości w jednostce patronackiej – Kraków 2018

2 lutego br. odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 6 batalionu dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski. Na uroczystości obecna była dyr. szkoły mgr Agnieszka Kapek.

 Ppłk Andrzej Smoliński przekazał obowiązki ppłk Marcinowi Malinowskiemu. Dla ZSLiT w Wojniczu jest to wydarzenie dużej wagi. Współpraca z batalionem jako jednostką patronacką prowadzona jest skutecznie od 18 lat.

Pierwsze porozumienie  zawarte zostało 5 września 2000 roku jako eksperyment z zakresu edukacji obronnej młodzieży z rozszerzonym programem przysposobienia wojskowego. W roku 2001 utworzono pierwszą klasę o profilu wojskowym. Nabór do klasy wojskowej prowadzony jest z sukcesem każdego roku. Obecnie szkolenie wojskowe prowadzone jest na podstawie porozumienia zawartego
w dniu 12 września 2008 r w formie innowacji pedagogicznej.

Aktualnie zajęcia wojskowe realizowane są w klasie I i II w wymiarze 3 godzin tygodniowo. W klasie pierwszej uczniowie realizują szkolenie w ramach tygodniowego obozu wojskowego. Kadra szkoląca to oficer oddelegowany przez jednostkę patronacką z 6 Batalionu Dowodzenia w  Krakowie. Część szkoleń odbywa się w formie wyjazdowej na terenie jednostki gdzie udostępniane są obiekty szkoleniowe do realizacji zajęć praktycznych i poglądowych. Po zakończeniu szkolenia uczniowie otrzymują stosowny certyfikat autoryzowany przez szkołę i jednostkę patronacką.