Weekendowe warsztaty naukowe

Uczennice I i II klasy TŻ i UG uczestniczyły w weekendowych warsztatach naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie zorganizowanym w ramach projektu Program warsztatów obejmował zajęcia na uczelni w trakcie których uczennice uczyły się jak przygotować sushi, jak również przeprowadzały analizę fizyczna i chemiczną na wybranych przekąskach i napojach. Warsztaty są ciekawą formą nauki i pogłębiania wiedzy z zakresu interesujących ich tematów, rozwijają zainteresowania, doskonalą posiadane umiejętności i uczą przez praktykę.