Konsultacje z rodzicami 05.06.2017r.

05 czerwca  2017r. w godzinach 14:30- 16:30 zapraszamy rodziców
na konsultacje dotyczące proponowanych ocen końcowo rocznych z poszczególnych przedmiotów.