Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA -zajęcia online III edycja

2021-05-27 00:00
ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTU GEOGRAFIA W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNA SZKOŁA -zajęcia online III edycja

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy z geografii  oraz przybliżania osiągnięć naukowych UJ w Krakowie przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom  klasy II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. 

Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne-Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Partnerami projektu są Województwo Małopolskie, uczelnie wyższe z terenu Województwa Małopolskiego, Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Fundacja Centrum Kopernika

Temat wiodący: Antropocen – epoka człowieka.

Zmiany środowiska geograficznego, które zaszły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, skłoniły naukowców do zaproponowania nowej epoki geologicznej, zwanej antropocenem.

 Podczas spotkań online uczennice i uczniowie poznają, jak wzrost populacji ludzkiej, urbanizacja, zanieczyszczenie powietrza, rolnictwo, pozyskiwanie surowców naturalnych, zużycie wody, wylesienia i inne działania człowieka wpłynęły na środowisko przyrodnicze i społeczne przemiany na świecie.

 Ponadto podczas zajęć młodzież pozna możliwości organizacyjne, technologiczne oraz efekty badań naukowych, prowadzonych we współpracy ludzi z różnych krajów, w celu utrzymania bioróżnorodności, ochrony zasobów wodnych, powietrza i gleb, zachowania naturalnego krajobrazu oraz różnorodności kulturowej.

Zajęcia obejmują pięć bloków tematycznych:

  1. Poszukiwanie nowych zasobów surowców w oparciu o badania paleogeograficzne i geologiczne.
  2. Wizualizacje zróżnicowanych zjawisk przestrzennych w geografii – globalny monitoring środowiska.
  3. Konsekwencje przyrodnicze przemian użytkowania ziemi.
  4. Zróżnicowanie kulturowe świata i jego konsekwencje.
  5. Katastrofalne wydarzenia – naturalne i antropogeniczne

Ciekawe linki  wskazane podczas zajęć :

Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej - wzrost liczby ludności świata

UNICEF - megamiasta

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Miastotwórcza rola przemysłów kreatywnych

Podstawy zarządzania organizacjami

Czasopismo naukowe "Turystyka kulturowa"  - Kreatywność turystyki

World Economic Forum - smart city

Wirtualny spacer po Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

ESRI - geodesign w geografii

UNESCO - lista światowego dziedzictwa

Czynniki kształtujące klimat miasta

Miejska wyspa ciepła

Jakość życia w pomieszczeniach

Czy temperatura w pomieszczeniu może być seksistowska?

Kalkulator emisji CO2

Zobacz galerię