Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Warsztaty w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

2021-06-11 00:00
Warsztaty w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Drodzy Uczniowie!

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje w dniach 22 września 2021 r. do dnia 26 września 2021 r. warsztaty dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych uczniów.

Warsztaty odbędą się w następującym terminie:  22.09. 2021  -  26.09. 2021 r.

Dnia 22. 09. 2021 -środa godziny popołudniowe przyjazd uczniów  z miejsc zbiórek – szkół do Krakowa zakwaterowanie w hotelach, warsztaty w dniach 23.09 do 26.09 2021 do niedzieli,  warsztaty odbywają się na uczelniach poniżej lista i maksymalna liczba uczniów, którą może przyjąć uczelnia 

Przewidywane godziny warsztatów: 9:00 – 13:00.

Godziny popołudniowe zapewniony  program naukowy

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

17 obszarów tematycznych prowadzonych przez uczelnie w terminie  23. 09. 2021 - 26.09. 2021 r. w następujących limitach dla  uczniów dla wszystkich szkół:

1)    informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) do 36 uczniów,

2)    informatyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej), do 30 uczniów

3)    fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), do 20 uczniów

4)    biologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 80 uczniów

5)    biologia (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), do 20 uczniów

6)    matematyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 50 uczniów

7)    geografia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 16 uczniów

8)    język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

9)    język angielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

10) język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 24 uczniów

11) język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

12) chemia (Politechnika Krakowska), 60 uczniów

13) chemia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

14) przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), do 40 uczniów

15) matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), do 40 uczniów

16) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 60 uczniów

17) prawne metody rozwiązywania problemów (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) do 30 uczniów.

 2) Rekrutacja:

W związku z przystąpieniem do projektu nowych szkół, uprzejmie prosimy o rekrutowanie na warsztaty  w pierwszej kolejności  uczniów, którzy jeszcze nie brali udziału w warsztatach  w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, w przypadku dostępności miejsc w warsztatach w konsultacji z Departament Edukacji zostaną ewentualnie rekrutowani uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia „chmurowe” online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar warsztatów, który go interesuje. Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

 W rekrutacji na warsztaty online nie będą obowiązywać limity uczniów w danej szkole, ale limity ogólne na warsztaty, które określa przyjmująca dana uczelnia na dany obszar,  prosimy zatem o rozważne deklarowanie liczby uczniów na poszczególnych obszarach, aby dać równe szansę także uczniom z innych szkół.

TERMIN REKRUTACJI  NA WARSZTATY UPŁYWA: 22 CZERWCA  2021 r. o godzinie 15:00

ostateczne potwierdzenia uczestnictwa uczniów na warsztatach zostanie dokonane po wakacjach do dnia 3 września br. na podstawie zgłoszeń przesłanych do dnia 22 czerwca br.

Proszę pamiętać, że decydować będzie kolejność zgłoszeń nadsyłanych ze szkół.

W celu zgłoszenia liczby uczniów z Państwa szkół na poszczególne obszary tematyczne prosimy o wypełnienie i odesłanie DO DNIA 22 CZERWCA BR.  na e-mail, z którego otrzymaliście Państwo wiadomość – formularza zgłoszenia (załączony plik Excel), w którym potrzebne będą następujące informacje: dane teleadresowe szkoły, kontakt telefoniczny/mailowy do osoby, która będzie zajmowała się rekrutacją i koordynacją realizacji projektu w szkole, nazwy uczelni i nazwy wybranych obszarów tematycznych, liczby zrekrutowanych uczniów na dany obszar (w uwagach prosimy o podanie dodatkowych informacji w przypadku obszarów językowych- prosimy przy liczbie zrekrutowanych osób o podanie informacji o poziomie znajomości języka – poziom podstawowy, poziom średniozaawansowany, poziom zaawansowany).

Prosimy o nie podawanie w formularzu ani w treści maila imion i nazwisk (ani żadnych innych danych personalnych) zrekrutowanych uczniów.

Prosimy również o bieżące informacje na temat wszelkich problemów powstających podczas rekrutacji.

Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie informacji o warsztatach poprzez przekazanie informacji rodzicom, umieszczaniu ogłoszeń na Państwa stronach internetowych czy elektronicznych dziennikach oraz przekazanie informacji nauczycielom z przedmiotu.

4) Dokumenty dotyczące rekrutacji z załącznika do maila:

  1. a) Do dnia 22 czerwca  2021 r. każda szkoła, która zrekrutowała uczniów na warsztaty weekendowe, przesyła na maila edukacyjna@umwm.malopolska.pl formularz – plik Excel z liczbą uczniów na konkretnych obszarach. Prosimy nie czekać do ostatniego dnia terminu zgłoszeń, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń, czyli nadesłanych ze szkoły maili. Mail powinien zostać przesłany na wskazany powyżej adres, aby uznać zgłoszenie z Państwa szkoły – proszę brać pod uwagę dużą aktywność mailową w tym czasie, dlatego w przypadku, kiedy macie Państwo wątpliwości, że mail został odebrany przez pracownika UMWM proszę o kontakt telefoniczny. (UWAGA: podczas kopiowania adresu mailowego uprzejmie proszę sprawdzić, czy nie skopiowały się znaki interpunkcyjne nie należące do adresu mailowego i czy adres skopiował się w całości).
  2. b) ostateczne potwierdzenie  uczestnictwa zgłoszonych uczniów z dnia 22 czerwca br. zostanie potwierdzone z Państwem w dniu 3 września br. i wówczas wypełniają Państwo tabelę z danymi i adresami uczniów, załącznik do maila pn. tabela dane osobowe wzór
  3. c) Oświadczenie uczestnika projektu (zał.4), zakres danych osobowych do CST (zał.3), Deklaracja (zał.5), Zgoda na przetwarzanie wizerunku (zał.6) – wszystkie załączniki znajdują się w jednym plikute dokumenty wypełniają uczniowie, którzy zostali ostateczni potwierdzeni do udziału  w warsztatach  i wówczas składają te dokumenty w szkole ( we wrześniu br.)  i osoba koordynująca wysyła te dokumenty zbiorczo w momencie rozpoczęcia warsztatów (lub nieznacznie po rozpoczęciu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
Paweł Kaczyński (do rąk własnych), pokój 420
Os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków

  1. d) Regulamin – przed przystąpieniem do rekrutacji uczniów w Państwa szkołach uprzejmie prosimy, aby nowe szkoły/ koordynatorzy w projekcie przeczytali regulamin – szczególnie § 3, 4 i 5 (dotyczące przebiegu rekrutacji i dokumentacji).

W sprawach związanych z rekrutacją na warsztaty weekendowe prosimy o kontaktowanie się z Zespołem ds. Rozwoju Kapitału Intelektualnego Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod wyżej wskazanymi numerami telefonów. Prosimy o kontakt telefoniczny ze względu na aktualne ograniczenia związane z dostępem do skrzynki mailowej.

Regulamin rekrutacji_02.2021 warsztaty online

Oświadczenie, deklaracja, zakres danych, zgoda na wizerunek

Zgoda biologia UJ