Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Ogrodnik


Szkoła Branżowa I stopnia
Ogrodnik


Ogrodnictwo zajmuje ważne miejsce w historii. Już w starożytności projektowano pierwsze ogrody z myślą o odpoczynku, dla wygody, ale również w celu uprawy roślin i kwiatów. Nie inaczej jest dziś, kiedy to każdy szuka chwili wytchnienia w ciszy i spokoju, a najlepiej w otoczeniu przyrody. Jednak, aby stworzyć takie miejsce trzeba posiąść odpowiednią wiedzę i umiejętności, które niewątpliwie prezentuje absolwent 3 letniej Szkoły Branżowej I Stopnia – Ogrodnik.

Praca ogrodnika obejmuje zazwyczaj:
 • sadzenie w ogrodzie najpopularniejszych roślin rabatowych;
 • zajmowanie się uprawą roślin;
 • pielęgnowanie drzew i roślin, które spełniają w ogrodzie funkcje dekoracyjne;
 • sadzenie w parkach roślin wieloletnich, jednorocznych i półrocznych;
 • uprawę trawy i kwiatów;
 • utrzymanie ścieżek i dróżek w ogrodzie;
 • utrzymanie i czyszczenie sadzawek.

Główne obowiązki
 • przygotowanie i dobór narzędzi, maszyn i materiałów niezbędnych do pracy;
 • przygotowanie, utrzymanie i pielęgnacja gleby (odchwaszczanie);
 • nawożenie gleby;
 • nawadnianie gleby;
 • kontrolowanie poziomu nasłonecznienia ogrodu;
 • kontrolowanie poziomu temperatury;
 • wykonywanie zadań związanych z ochroną roślin;
 • praca w oparciu o założenie, że rośliny są żywymi istotami;
 • wykonywanie obowiązków z użyciem narzędzi i maszyn do uprawy gleby;
 • nadzór nad budynkami, wyposażeniem, nawozami i maszynami;
 • stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych i BHP, przestrzeganie standardów jakości, szanowanie obowiązujących regulacji prawnych i dbanie o ich przestrzeganie (włącznie z przepisami dotyczącymi przestrzegania higieny);
 • stosowanie się do przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska i dbanie o ich przestrzeganie.

Warunki pracy

Ogrodnik pracuje zgodnie z otrzymanymi wytycznymi i w oparciu o przydzielone zadania. Jego obowiązki są zróżnicowane, wymagają różnych pozycji ciała oraz pewnego poziomu sprawności fizycznej. Także formy zatrudnienia bywają różnorodne – ogrody czy parki mogą się różnić pod względem typu, rozmiaru, funkcji itp.


Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
  OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
 • wykonywanie prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych;
 • wykonywanie prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
 • prowadzenie i obsługa mikrociągnika oraz wykonywanie prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie.

Prowadzenie winnic
  Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności prowadzenie winnic uczeń powinien być przygotowany do:
 • zakładania i prowadzenia uprawy winorośli;
 • ochrony winorośli przed chorobami, szkodnikami, chwastami oraz niekorzystnymi czynnikami środowiska.