Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Technikum architektury krajobrazu z prowadzeniem winnic


Technikum architektury krajobrazu
z prowadzeniem winnic

Technik architektury krajobrazu - to zawód dla osób lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną i chęć twórczego działania.

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwent tej szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
 • planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich;
 • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni;
 • produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego;
 • pielęgnacja parków;
 • zakładanie trawników i kwietników;
 • prowadzenie nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych;
 • nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenie trawników;
 • rekultywacja terenów zdegradowanych;
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu;
 • projektowanie małej architektury ogrodowej;

Perspektywy zawodowe. Absolwenci technikum znajdą pracę w:
 • biurach projektowych,
 • jednostkach prowadzących pielęgnację obiektów architektury krajobrazu,
 • jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji, kartografii, ochrony środowiska,
 • placówkach służby ochrony zabytków i ochrony przyrody oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 • OGR.03- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (w tym zakresie: stylizacja ogrodów, dobór roślin, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, aranżacja wnętrz)
 • OGR.04- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu( w tym zakresie: projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu, projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu, pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu)

Przedmiot rozszerzony:
 • geografia