Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Monitoring wizyjny

 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu,
  Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz (e-mail: sekretariat@wojnicz.edu.pl, tel. 14 67 90 005).
 2. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych (e-mail: bhpsabed@gmail.com, tel. 692 190 527, adres do korespondencji: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz).
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i uczniom, ochrony mienia oraz wsparcia kontroli dostępu do budynku szkoły i znajdujących się w nim pomieszczeń.
 4. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem obszar szkoły tj. bezpośrednie otoczenie, wejścia do budynku, korytarze, klatki schodowe, szatnie oraz wejścia do toalet.
 5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 108a Ustawy Prawo Oświatowe (dodany art. 154 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych).
 6. Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni.
 7. Dane z monitoringu wizyjnego mogą być wykorzystane tylko w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa.
 8. Osoba, której dane dotyczą posiada w uzasadnionych przypadkach prawo dostępu do nagrań, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Odbiorcą danych mogą być osoby, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu monitoringu wizyjnego).