Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023

„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Tarnowskim 2022/2023”
nr RPMP.10.01.04-12-0020/22
realizowanego w ramach
X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje
Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna  – część konkursowa
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata  2014- 2020

Dnia 15 grudnia 2022 zakończyła się pierwsza część  zajęć, wykraczających ponad podstawę programową kształcenia gólnego  z przedmiotu geografia  dla uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego.

Spotkania w formie on -line  z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie ,obejmowały następujące tematy:

20.10.2022
Dr Aneta Pawłowska-Legwand, Dr Małgorzata Pietrzak, prof. UJ
Skąd się wzięły media społecznościowe i czego można się z nich nauczyć?
Nauka obywatelska-zostańmy współpracownikami naukowców

3.11.2022
Dr Magdalena Kubal-Czerwińska
Wpływ człowieka na środowisko – miary i sposoby pomiaru
Wpływ śladu żywnościowego na środowisko – miary i sposoby pomiaru

 17.11.2022
Mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Do czego służy miasto? Nowe funkcje miasta.
Przemysły kreatywne jako motor przemian funkcjonalnych miast i regionów

1.12.2022
Dr Magdalena Kubal-Czerwińska
Wpływ marnotrawienia żywności na zasoby naturalne środowiska przyrodniczego
Zrównoważony system żywnościowy – składniki procesy, problemy

 15.12.2022
Dr hab. Patrycja Wójcik-Tabol, prof. UJ
Paradoksy w geologii – tabela stratygraficzna i zatrzymany czas
„Paradoksy” geologii – ochrona środowiska dzięki geologii

Uczniowie podczas tych zajęć mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej.
Dodatkowo na zajęcia zostały przekazane atlasy, pojemnik do badania rozkładu materii, ciężarówka edukacyjna  do recyklingu ,lampka ,termometr oraz mapa geologiczna.

Zobacz galerię