Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II - Grant 2

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w ramach Grantu 2 w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego.

Otrzymanie grantu wiąże się z uczestnictwem w Projekcie koordynacyjnym „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna RPO WM na lata 2014-2020. Projekt koordynacyjny jest realizowany przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI) - odpowiedzialny za przygotowanie we współpracy z organem prowadzącym i Szkołą listy niezbędnych urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych, o programowania oraz przeprowadzenie transformacji cyfrowej szkół.

Realizacją zostaje objęte Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, ponieważ wsparcie jest kierowane m.in. do szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych).

Celem zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły o niskim stopniu cyfryzacji i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań stanie się Szkołą modelową II.

Transformacja cyfrowa szkoły są to działania realizowane komplementarnie w ramach Projektu grantowego oraz Projektu koordynacyjnego modernizujące szkołę, podejmowane przez dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów na polach: aktywizacji uczniów do dydaktyki cyfrowej, podnoszenia poziomu i upowszechnienia kompetencji metodyczno-cyfrowych, zapewnienia cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej, infrastruktury cyfrowej (sprzętu, szerokopasmowego dostępu do Internetu) oraz zmian organizacyjnych wynikających z upowszechnienia nowoczesnych metod dydaktycznych i korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

     W ramach Grantu 2 Powiat Tarnowski wyposaży szkołę w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie opisane w Wykazie zgodnie z przygotowaną listą przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie w celu dokonania transformacji cyfrowej tj. laptopy - 10 szt., smartfon – 1 szt., gimball, statyw, lampa z blendą – 1zestaw, odtwarzacz multimedialny z oprzyrządowaniem – 1 zestaw, Okulary VR z oprzyrządowaniem – 2 zestawy, ubezpieczenie sprzętu – 1 rok, Licencja na symulacje biznesowe – 1 sztuka, Router – sztuka, Modułowy zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki – 4 zestawy, Zestaw do nauki kodowania  wykorzystujący STEAM – 3 zestawy, Laboratorium edukacyjne STEAM – 1 zestaw; może on jednak zostać uszczegółowiony w drodze indywidualnych konsultacji prowadzonych przez szkołę z przedstawicielami Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

     Wszechstronne wsparcie Szkoły modelowej II w ramach projektu koordynacyjnego odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania umów do czasu zakończenia transformacji w ramach projektu koordynacyjnego nie dłużej niż do grudnia 2023 r. i będzie obejmować m.in.:

1)  wsparcie w zakresie opracowania Planu Transformacji Cyfrowej Szkoły oraz przeprowadzenie Transformacji Cyfrowej Szkoły;

2)  program wsparcia szkoleniowego dla dyrektora Szkoły, w tym szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy;

3)  program wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli, uczniów, rodziców, w tym szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy;

4)  udostępnienie materiałów szkoleniowych, cyfrowych zasobów edukacyjnych oraz punktu konsultacyjnego online w serwisie internetowym projektu;

5)  udział wybranych uczniów w edukampach.

 Wartość projektu to 90 000,00 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym z Unii Europejskiej - 85% i Budżetu Państwa - 15%.

Zobacz galerię