Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Dla kandydatów – absolwentów 8-letniej Szkoły Podstawowej do Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym Jana Pawła II w Wojniczu


Regulamin próby sprawnościowej .

Do testu sprawności fizycznej zostaną dopuszczeni tylko kandydaci, którzy dostarczyli zaświadczenie lekarza podstawowej opieki medycznej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do próby sprawności fizycznej oraz zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w testach sprawności fizycznej .

Niniejsze dokumenty należy przedłożyć do sekretariatu szkoły do dnia 13 czerwca 2024r. do godz. 14.00

Termin I: 14 czerwca 2024r. godz. 9.00.

UWAGA:
 Z II terminu próby sprawności fizycznej
mogą skorzystać wyłącznie osoby, które :
   1. Ze względu na udział w rekrutacji do innych szkół, w których wymagane jest przystąpienie do dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego np. sprawdziań kompetencji jezykowych, sprawdziań uzdolnień kierunkowych, próba sprawności fizycznej nie mogły stawić się w I terminie na próbie sprawności fizycznej w naszej szkole.
W takim przypadku konieczne jest dostarczenie zaświadczenia potwierdzającego, iż uczeń uczestniczył w tym dniu w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym w innej szkole opatrzone pieczęcią tej szkoły. Zaświadczenie należy dostarczyć do Sekreteriatu ZSLiT  w ciągu 7 dni od daty I terminu próby.

   2. Z przyczyn zdrowotnych nie mogły stawić się na próbę sprawności fizycznej w I terminie.
W takim przypadku konieczne jest 
poinformowanie o tym fakcie Sekretariat szkoły nie później niż w dniu próby oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego napóźniej do 7 dni od I terminu próby.

Ważne: Na próbę sprawności fizycznej należy zgłosić się z ważnym dokumentem tożsamości np. legitymacją szkolną.

Miejsce: Hala Sportowa ZSLiT, ul. Rolnicza 6, 32 – 830 Wojnicz.