Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V

5 września br. rozpoczyna się rekrutacja na formy wsparcia w ramach projektu: „Bądź EKO – kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów V” realizowany jest w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy udziale wkładu własnego Powiatu Tarnowskiego:

Zajęcia i warsztaty ekologiczne – prowadzone w każdej szkole oddzielnie zarówno w salach szkolnych szkół ponadpodstawowych jak i w terenie.

Zostanie przeprowadzone 10 uczniów/placówkę oświatową/ 16 godz./rok szkolny 2023/2024:

Realizacja zajęć i warsztatów ekologicznych w klasie i w terenie: X 2023 – V 2024.

Poprzez uczestnictwo w zajęciach ekologicznych i warsztatach, uczn. będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, circular economy, ochrony klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony i zachowania różnorodności biologicznej oraz prawidłowe prowadzenie gospodarki na obszarach prawem chronionych, w tym obszarach Natura 2000, zapobieganie powstawania odpadów i zwiększenie retencji wody.

Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi przeprowadzenie przez pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego prelekcji i zajęć terenowych na temat ptaków występujących w obrębie Pogórzy wraz z obserwacją ptaków w ich środowisku naturalnym z użyciem lornetek oraz do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach- realizacja programu zwiedzania stałej ekspozycji wraz z przejściem ścieżką edukacyjną w koronach drzew i Parku Zdrojowego w Ciężkowicach.

Planowany termin V-VI 2024 r.

Rekrutacja odbywa się przez 10 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia ogłoszenia danej edycji rekrutacji na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego.

Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnie dla każdej szkoły listy zakwalifikowanych i ewentualnie listy rezerwowej.

Limity miejsc:

1)  Zajęcia i warsztaty ekologiczne
· Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach -10 uczniów,
· Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku -10 uczniów,
· Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach -10 uczniów,
· Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu -10 uczniów,
· Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie-10 uczniów,
· Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie – 10 uczniów,
· Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie -10 uczniów
· Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie– 10 uczniów
· Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Dwudniakach – 10 uczniów

2)  Wyjazd do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi oraz do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach wraz z przejściem ścieżką edukacyjną w koronach drzew i Parku Zdrojowego w Ciężkowicach
· ZSOiZ Ciężkowice (15 uczn) · ZSOiZ Gromnik (15 uczn)
· ZSP Zakliczyn (10 uczn)
· LO Tuchów (15 uczn)
· CKZiU Tuchów (15 uczn)
· ZSP Ryglice (15 uczn)
· ZSLiT Wojnicz (10 uczn)
· ZSP Żabno (15 uczn)
· SOSW Wierzchosławice (15 uczn)

Termin II edycji rekrutacji do projektu od 5 września do 15 września 2023 roku.

Realizacja projektu zaplanowana jest od 01.03.2023 r. do 28.02.2025 r. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin

Plakat