Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

O szkole

1934 roku starostwo powiatowe w Brzesku wykupiło posiadłość od rodziny Jordanów.

W niej 15 stycznia 1936 roku rozpoczyna działalność dydaktyczną szkoła rolnicza z własnym gospodarstwem rolniczym i  ogrodniczym. Szkoła otrzymała nazwę Szkoła Rolnicza Męska
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Nauka kończyła się egzaminem, uczniowie otrzymywali świadectwa ukończenia z ocenami
z przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych tj. rolnictwa, hodowli, warzywnictwa i sadownictwa oraz z zajęć praktycznych.

Po trzech latach funkcjonowania jesienią 1939 r. naukę zawieszono ponieważ szkoła została zajęta przez Niemców na potrzeby wojska. Ponowne otwarcie szkoły nastąpiło 20 czerwca 1940 r.

Po wojnie 1 września 1945 roku powstało trzyletnie Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego.

W 1947r.  zmieniono profil kształcenia oraz nazwę szkoły na Pań­stwowe Liceum Rolnicze, w którym nauka trwała 4 lata i po raz pierwszy rozpo­częły ją także dziewczęta.

W 1952r. zmienia się program szkoły, ponieważ otwarto Państwową Szkolę Rolniczą Instruktorów
Ra­chunkowości Spółdzielni Produkcyjnych.

Następnie wraz z potrzebą rozwoju ho­dowli szkoła przekształca się na Technikum Hodowlane
po czym powstaje Pań­stwowe Technikum Rolnicze, w którym nauka trwała 5 lat. Ta forma kształcenia wiele lat cieszyła się ogromną popularnością, a dostać się do tej szkoły i być jej uczniem było ogromnym zaszczytem.

Liczba młodzieży wciąż rosła, poszerzano ilość oddziałów, w rezultacie czego dotychczasowy budynek zajmowany przez szkołę – pałac Dąmbskich okazał się zbyt ciasny.

W 1959r. w parku na tzw. „Winnej Górce” rozpoczęto budowę nowych obiektów szkoły. W 1962r.
w ramach obchodów jubileuszu 900 lecia Wojnicza dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku. Pałac przeznaczono na internat żeński, internat męski znajdował się w dworku w Więckowicach
(2 km stąd).

Kolejne lata to okres dalszej rozbudowy. Powstaje wiele ważnych obiektów: nowy internat, dom mieszkalny dla nauczy­cieli, boisko sportowe. Nadbudowano też drugie piętro szkoły.

W roku 1977 szkoła zostaje przekształ­cona w Zespół Szkół Rolniczych, któremu nadano imię
prof. Emila Godlewskiego.

W 1988 roku otwarto Liceum Ekonomiczne o spe­cjalności ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych, a w następnych latach Liceum Zawodowe o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe.

Od 2001r. następują systematyczne zmiany w kierunkach kształcenia i rodzajach szkól. Równocześnie zmieniono jej nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych i Gospodarki Żywnościowej.

Wychodząc naprzeciw wymogom reformy oraz oczekiwaniom społecznym w miejsce istniejących powstają nowe. Są to:

 • Technikum Technologii Żywności
 • Technikum Ogrodnicze
 • Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
 • 4 – letnie Liceum Ogólnokształcące
 • 4 – letnie Liceum Wojskowe
 • Zasadnicze Szkoły Zawodowe

1 stycznia 2006 następuje zmiana nazwy na ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH  i zmiana patrona szkoły na JANA PAWŁA II.

Rada Rodziców ufundowała sztandar, który 13 października 2006r. w 70 roku istnienia szkoły został poświęcony przez bpa Wiktora Skworca i przekazany społeczności szkolnej.

Aktualnie szkoła dysponuje dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym i nowoczesnymi pracowniami. Budynki szkolne przeszły gruntowną modernizację zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz obiektów. Odnowione i wymalowane klasy oraz korytarze uprzyjemniają pobyt w szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 realizowane są kierunki kształcenia :

 • Liceum ogólne z elementami pedagogiki i psychologii
 • Liceum straży granicznej
 • Liceum oddziały przygotowania wojskowego
 • Technikum logistyczne
 • Technikum żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki
 • Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technikum informatyczne
 • Technikum architektury krajobrazu z prowadzeniem winnic

Szkoła branżowa I stopnia:

 • magazynier;
 • logistyk
 • cukiernik
 • wielozawodowa

Obecnie w szkole pracuje 65 nauczycieli, którzy uczą 532 uczniów.

Jednym z priorytetów jest dbałość o rozwój zainteresowań poprzez organizację konkursów, olimpiad, kółek teatralnych, rajdów, wycieczek tematycznych, wyjścia do teatru, kina, na wystawy i koncerty. Troszcząc się o rozwój intelektualny i zawodowy, szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania, umożliwiając absolwentom kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Realizowane są programy unijne dające uczniom większą szansę do startu w nowe życie.

Nasza młodzież jest bardzo aktywna na terenie gminy i powiatu tarnowskiego. Znana jest z częstych wyjazdów klas mundurowych na uroczystości patriotyczne – np. w obrębie Wojnicza, do Tarnowa
czy Łowczówka.