Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Informacje

Drodzy kandydaci do szkoły,

O przyjęcie do klasy pierwszej ZSLiT w Wojniczu mogą ubiegać się absolwenci 8 klasowej szkoły podstawowej.

Rekrutacja do ZSLiT w Wojniczu prowadzona jest w oparciu o elektroniczny system naboru. Kandydat będący w ostatniej klasie szkoły podstawowej dokonuje rejestracji na stronie https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat ma możliwość wyboru 3 szkół - pierwsza szkoła jest tą, do której kandydat chce dostać się najbardziej. W obrębie danej szkoły kandydat może wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Po zakończeniu rejestracji kandydat jest zobligowany do wydrukowania wniosku, który podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz kandydata zostaje dostarczony do szkoły pierwszego wyboru wraz z odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi kandydata.

Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania terminów dostarczania dokumentów, niezbędnych w procesie rekrutacji do ZSLiT w Wojniczu. (link)

UWAGA
Informujemy, że kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego obowiązuje odrębny terminarz rekrutacji. Wszystkie informacje i wzory dokumentów dotyczące przyjęcia do Oddziału Przygotowania Wojskowego dostępne są na naszej stronie:

https://www.wojnicz.edu.pl/artykul/146,proba-sprawnosci-fizycznej

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki egzaminu ósmoklasisty, oceny z czterech przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (w zależności od typu szkoły i klasy), a także szczególne osiągnięcia kandydata.

Wykaz przedmiotów, z których uzyskane na świadectwie oceny przelicza się na punkty:

4-letnie Liceum Ogólnokształcące
Oddziały Przygotowania WojskowegoOgólne z elementami pedagogikiKlasa Straży Granicznej
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskijęzyk angielskijęzyk angielski
geografiageografiageografia


5 letnie Technikum
LogistyczneGrafiki i Poligrafii Cyfrowej
Architektury Krajobrazu
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
język angielskijęzyk angielski
język angielski
geografiainformatykageografia


Szkoła branżowa I stopnia
Magazynier-logistykKucharzKlasa wielozawodowa
język polskijęzyk polskijęzyk polski
matematykamatematykamatematyka
technikatechnikatechnika
informatykainformatykainformatyka


Wynik egzaminu ósmoklasisty przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, natomiast z języka obcego przez 0,3.