Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Postaw na słońce

O PROJEKCIE

Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia Polaków wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych jakie daje wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a w szczególności ogniw fotowoltaicznych. 

Zorganizowanie konkursu o tematyce OZE wpisuje się również w konieczność dostosowania poziomu polskiej produkcji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, do wartości zdeklarowanych przez Polskę w unijnym traktacie akcesyjnym. 
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest działaniem przyszłościowym, które będzie w coraz większym stopniu dominowało produkcję energii elektrycznej. Ten sposób pozyskiwania energii nie tylko chroni środowisko naturalne, ale jest również sposobem na uzyskanie wymiernych oszczędności dla indywidualnego gospodarstwa domowego, które zdecyduje się na zainstalowanie systemu ogniw fotowoltaicznych na swoim terenie. 

Poznanie mechanizmu wytwarzania tej energii, jak również jej redystrybucji staje się ważnym tematem dla młodego pokolenia. Z tego powodu, program upowszechniający wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii – jej pozyskiwania, jak również praktycznego wykorzystania – został skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. 
Zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej jest działaniem proekologicznym. Tradycyjne metody produkcji energii wiążą się ze znaczną degradacją środowiska (wydobycie węgla, zanieczyszczenie powietrza, wód), natomiast pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. 
Projekt jest kierowany do uczniów, aby nie tylko dostrzegli zalety związane z ochroną środowiska, ale także poznali praktyczny wymiar finansowy (oszczędności dla budżetu domowego) wynikający z wykorzystania ogniw fotowoltaicznych.

PRZEBIEG PROJEKTU

Projekt jest podzielony na dwa etapy. 
Do zarządzania projektem przygotowany został portal www.postawnaslonce.pl poprzez który udostępnione będą wszystkie niezbędne informacje np. takie jak: 

 • instrukcja udziału w projekcie czyli PLAN DZIAŁAŃ;
 •  REGULAMIN, TERMINARZ, formularze do raportowania się 
  z wykonanych zadań;
 • BAZA WIEDZY dotyczącej: źródeł energii odnawialnej, ogniw fotowoltaicznych, ich specyfiki, parametrów jakie należy wziąć pod uwagę w czasie wykonywania bilansu energetycznego;
 • NARZĘDZIA umożliwiające obliczenie zużycia energii i doboru systemu paneli fotowoltaicznych;
 •  FILMY promujące ogniwa fotowoltaiczne – profesjonalne, 
  a także te przygotowane przez uczniów;
 • oraz szereg innych przydatnych do realizacji projektu informacji.

ETAPY KONKURSU

ETAP I

Polega na stworzeniu zespołu maks. 10 osób o różnych predyspozycjach, chcących wspólnie pracować. Współpraca 
w grupie powinna się opierać na partnerstwie, dobrej komunikacji i równorzędnym podziale zadań. Uczniowie mają za zadanie zdobyć jak najgłębszą wiedzę o wytwarzaniu energii elektrycznej oraz o OZE, w tym przede wszystkim fotowoltaice. Następnie wykorzystają swoją wiedzę w praktyce, mierząc zużycie energii przez domy jednorodzinne i projektując dla nich systemy mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
Zadania tego etapu wykonywane są pod opieką nauczyciela (najlepiej fizyki, ale nie jest to warunek konieczny) przez szkolny zespół konkursowy. 

Zadania:

 1. Zbudowanie szkolnego zespołu konkursowego.
 2. Zdobycie wiedzy na temat wytwarzania energii elektrycznej, w tym źródeł energii odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem tej pochodzącej z ogniw fotowoltaicznych.
  3. Obliczenie zapotrzebowania energetycznego 6 jednorodzinnych budynków mieszkalnych według aplikacji przygotowanej przez Organizatora oraz wynikających z tych wartości wysokości emisji CO2 
  4. Dobranie systemu ogniw fotowoltaicznych do wartości zużycia energii elektrycznej przez analizowane budynki. 
  5. Przedstawienie kalkulacji środowiskowej i rachunku ekonomicznego w odniesieniu do planowanej modernizacji. 

ETAP II

W drugim etapie zespoły mają za zadanie podzielenie się zdobytą wiedzą ze środowiskiem lokalnym. Zespoły przygotowują kampanię promującą wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania energii odnawialnej. Kluczowym elementem jest przygotowanie konferencji i wygłoszenie prezentacji, przygotowanych w oparciu o wiadomości zdobyte 
w pierwszym etapie, jak również o doświadczenia wynikające 
z pracy nad projektem (wyliczenia przeprowadzone dla indywidualnych domów mieszkalnych). 

Zadania

 1. Przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkole - przygotowanie happeningu, konkursów, plakatów, gazetek ściennych.
 2. Przeprowadzenie apelu szkolnego na temat energii,
  a w szczególności energii odnawialnej oraz przedstawienie wyników prac.
  3. Wypromowanie konferencji w środowisku lokalnym. Wizyty 
  w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w spółdzielniach 
  i wspólnotach mieszkaniowych z zaproszeniami do udziału 
  w konferencjach oraz w celu wręczenia broszur o OZE. Akcja rozwieszenia plakatów informujących o planowanym zdarzeniu. 
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie przez szkolne zespoły konferencji lokalnych dla właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych nt. wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych, dla których uczniowie dobrali mikroinstalacje fotowoltaiczne. Na konferencje powinni zostac zaproszeni eksperci z dziedziny OZE.