Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Black Box

KONKURS NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE KUCHARZ

 1. Konkurs dla uczniów w zawodzie kucharz jest konkursem zewnętrznym międzyszkolnym jednostopniowym. Biorą w nim udział uczniowie klasy ZSZ kucharz, Technikum Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technikum Zawodowe kucharz. Tematyka konkursu obejmuje umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych.
 2. Konkurs przebiega w jednym etapie. Do konkursu szkoły kwalifikują uczniów osiągających dobre wyniki na zajęciach praktycznych.
 3. Tematykę i sposób przeprowadzenia konkursu określiła Komisja Przedmiotów Zawodowych w oparciu o obowiązujący program nauczania TZ, ZSZ w zakresie przedmiotów: Øtechnologia gastronomiczna z obsługą konsumenta, Øzajęcia praktyczne. Temat konkursu Black Box - Moje inspiracje kulinarne.
 4. Komisję do przeprowadzenia konkursu powołuje Małopolskie Zrzeszenie Kucharzy. Cześć praktyczna obejmuje jedno zadanie : Zadanie i wykonują uczniowie z surowców przygotowanych przez organizatorów. Czas przeznaczony na część praktyczną – 120 min
 5. Termin konkursu zostanie ustalony i podany do wiadomości. Rozpoczęcie konkursu godz.9.00 zakończenie części praktycznej konkursu 11.00 . w podanym terminie proszę przesłać na adres szkoły listę uczniów i nazwisko i imię opiekuna. Szkoła może zgłosić do konkursu po dwóch uczniów. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń
 6. Uczeń przygotowuje dwie porcje jedną do degustacji dla komisji jedną na pokaz. Uczestnicy konkursu pracują w zespołach jednoosobowych.
 7. Uczestnik konkursu nie może korzystać z telefonu komórkowego, stwierdzenie takiego faktu skutkuje przerwaniem konkursu danego uczestnika.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu części praktycznej. Komisja podejmie decyzję o rozdziale nagród.
 9. Kryteria oceniania przebiegu konkursu:

część praktyczna - 50 pkt w tym :

 • organizacja stanowiska pracy BHP, czystość 0 - 10 pkt
 • stworzenie potrawy 0 - 5 pkt
 • technika wykonania 0 - 10 pkt
 • wygląd, kompozycja potrawy 0 - 10 pkt
 • czas i jakość pracy 0 - 5 pkt
 • ocena organoleptyczna potrawy 0 - 10 pkt