Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Dzikie smaki

Założenia ogólne.

 1. Organizatorem Konkursu Kulinarnego „Dzikie Smaki” - Ciężkowice (dalej zwany „Konkurs”) jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach ul. Łuczkiewiczów 12, 33-190 Ciężkowice oraz Muzeum Przyrodnicze im. K. i Wł. Tomków w Ciężkowicach.
 2. Cele główne konkursu to:
 • promocja dziczyzny oraz staropolskiej sztuki kulinarnej poprzez zastosowanie schabu z dzika w sposób nowoczesny i kreatywny
 • kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze łowieckiej i łowieckiej tradycji kulinarnej,
 • |doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych,
 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i firmami związanymi z gastronomią,
 • doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów.
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich profili szkół gastronomicznych.Wymogiem jest pisemna zgoda dyrektora szkoły oraz nauczyciela wydelegowanego, który jest odpowiedzialny za zgłoszonych do konkursu uczestników. Szkoła ( zespół szkół ) może wystawić po 1 uczestniku ( ucznia ).
 2. Konkurs odbywa się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach i Muzeum Przyrodniczym im. K. i Wł. Tomków w Ciężkowicach. Uczestnicy startują w konkursie kulinarnym – w zespołach 1-osobowych. Szkoła (zespół szkół) może wystawić po 1 zespole.
 3. Uczestnicy Konkursu Kulinarnego powinni zaprezentować umiejętności w przygotowaniu oryginalnych dań kuchni myśliwskiej w nowoczesnej aranżacji.
 4. Konkurs kulinarny będzie oceniany przez Jury Techniczne i Jury Degustacyjne, które wyłonią zwycięzców
 5. Konkurs Kulinarny składa się z 3 etapów:

I etap: nadesłanie przepisów kulinarnych wyłonienie finalistów

II etap: - na min. 14 dni przed konkursem przekazanie surowca do wykorzystania w konkursie oraz celów szkoleniowych,

III etap – część praktyczna: ( w dniu konkursu) - wykonanie 2 porcji dania głównego (potrawa wydana 1 – porcjowo) według zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu Kulinarnego

 1. Nauczyciel opiekun oddelegowany przez szkołę odpowiada za powierzonych mu uczniów w dniu konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się po zakończeniu konkursu.
 3. Koszt przejazdu i surowców pokrywa szkoła zgłaszająca uczestników do konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podania powodu.
 5. Powołanie Komisji Konkursowej - etapu I: Organizator powołuje członków Komisji Konkursowej w skład której wchodzą członkowie Polskie Związku Łowieckiego, oraz członkowie Małopolskiego Stowarzyszenia Kucharz Polskich.

Postanowienia końcowe:

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas konkurs, w tym zdjęć osób i potraw.

Zasady Konkursów przepisów kulinarnych i wyłonienia finalistów, uczestników etapu II.

 1. Etap I – kwalifikacja: 1/ Do konkursu może zgłosić się każda szkoła (zespół szkół) o profilu gastronomicznym z terenu (powiaty: bocheński, tarnowski, dąbrowski, dębicki, brzeski, gorlicki).

Zgłoszenie należy przesłać na adres Organizatora sekretariat.zsoiz@interia.pl, a powinno zawierać:

 a/ dane osobowe zgłoszonych uczestników do Konkursu Kulinarnego

b/ nazwisko opiekuna zespołu danej szkoły oraz dane kontaktowe (adres służbowy, e-mail, telefon),

c/ zgodę na udział poszczególnych uczestników konkursu wyrażoną przez nauczyciela (instruktora nauki zawodu, technologii gastronomicznej lub obsługi kelnerskiej),

d/ zgodę wyrażoną przez rodziców lub prawnych opiekunów na udział danego uczestnika w konkursie, w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni,

 e/ zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

 1. Warunkiem przystąpienia do zmagań konkursowych jest: - posiadanie legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika, -posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych, - posiadanie przepisowego ubrania kucharskiego – białej bluzy, zapaski, czapki.
 2. Drugi etap Konkursu polega na :

 - przygotowaniu 2 porcji dania

 - zaserwowaniu na talerzach przygotowanych  potraw jednoporcjowo, zaaranżowanych według inwencji twórczej uczestników.

 1. Przygotowane potrawy zostaną poddane ocenie Jury (dozwolone jest wystawienie wizytówki z nazwą szkoły i nazwami potraw).
 2. Jeśli zażąda tego Jury, uczestnicy konkursu zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące przygotowanych potraw.
 3. Czas przygotowania potraw konkursowych wynosi 120 minut - zespoły startują po sygnale Jury Technicznego.
 4. Omówienie Regulaminu Konkursów, zasad oceniania i losowanie numerów startowych odbędzie się na odprawie,
 5. Do dyspozycji uczestników Konkursu Kulinarnego zostanie udostępnione stanowisko technologiczne wyposażone w: stoły robocze ze stali nierdzewnej, kuchenki elektryczne, piec konwekcyjno-parowy i zlewozmywak.
 6. Produkty kulinarne i drobny sprzęt kuchenny do przygotowania potraw uczestnicy zabezpieczą we własnym zakresie.
 7. W dniu konkursu stanowiska będą do dyspozycji na 15 min przed rozpoczęciem tury.

Produkt obowiązkowy do zastosowania w Konkursie Kulinarnym przez uczestników musi być użyty do przygotowania potraw konkursowych, lecz nie musi być wykorzystany w całości.

 1. Uczestnicy potrawy konkursowe serwują na własnej zastawie. Rodzaj zastawy stołowej nie ma wpływu na punktację.
 2. Nie zezwala się na stosowanie: - sztucznych dekoracji, - przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków, - gotowych sosów (fond, majonez, ketchup – dopuszczalne jako podstawa), - przygotowanych wcześniej potraw lub ich elementów, - gotowych farszów, - uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw i ciast.
 3. Dopuszcza się zastosowanie następująco przygotowanych produktów: - warzywa i owoce – umyte, obrane, nie krojone, - grzyby – umyte, blanszowane, nie krojone, - ziemniaki, cebula – obrane, nie krojone, - mięso – luzowane, może być zamarynowane.
 4. Uczestnicy Konkursu Kulinarnego będą mogli zająć stanowisko konkursowe 10 minut przed rozpoczęciem pracy (w ramach odprawy) w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienia się z wyposażaniem stanowiska pracy.

Kryteria oceny prac konkursowych I etap:

1.Ocena prac konkursowych dokonana będzie przez Komisje Konkursową powołaną przez organizatorów.

2.Komisja Konkursowa wyłoni finalistów biorąc pod uwagę: a/ pomysłowość 50% b/ zwięzłość treści 25% c/ dobór składników 25%,

3.Pracami Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący,

4.Komisja konkursowa- Jury, decyduje o zakwalifikowaniu do etapu drugiego,

5.Obrady Komisji Konkursowej są tajne,

6.Komisja sporządza protokół ze swoich obrad,

7.Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie,

8.Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie publikacje w „Łowcu tarnowskim”

 Kryteria oceny w Konkursie Kulinarnym II etap:

1.Dania konkursowe będą oceniane przez:

 • Jury techniczne – ocenia:

- koncepcję technologii, ( stopień trudności wykonania potrawy 0-15pkt.)

 - organizację pracy i stanowiska, 0-15pkt.

- technikę wykonania, 0-25pkt.

- ekonomiczne wykorzystanie produktów 0-15pkt

- wybór potraw 0-10pkt.

 • Jury degustacyjne – ocenia:

- wygląd i aranżację potraw 0-20 pkt - dobór składników 0-15 pkt

 - smak potraw 0-20 pkt

Każdy członek obu Jury przydziela punkty na karcie oceny. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej liczby punktów , ustalenie odbędzie się w drodze głosowania członków komisji poprzedzonego dyskusją a w razie równej liczby głosów – ostateczna decyzja należy do przewodniczącego.

Uwaga!

Przekroczenie czasu przeznaczonego na przygotowanie dań konkursowych karane będzie dyskwalifikacją.