Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Technikum architektury krajobrazu z prowadzeniem winnic

NOWOŚĆ W ZSLiT w Wojniczu!

Technik architektury krajobrazu - to zawód dla osób lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną i chęć twórczego działania.

Nauka w technikum trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Absolwent tej szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

  • planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich;
  • urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni;
  • produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego;
  • pielęgnacja parków;
  • zakładanie trawników i kwietników;
  • prowadzenie nasadzeń drzew, krzewów i roślin ozdobnych;
  • nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenie trawników;
  • rekultywacja terenów zdegradowanych;
  • umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni oraz urządzania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu;
  • projektowanie małej architektury ogrodowej;

Absolwenci technikum znajdą pracę w biurach projektowych, jednostkach prowadzących pielęgnację obiektów architektury krajobrazu, jednostkach administracji samorządowej w wydziałach geodezji, kartografii, ochrony środowiska, placówkach służby ochrony zabytków i ochrony przyrody oraz mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:

OGR.03- Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (w tym zakresie: stylizacja ogrodów, dobór roślin, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, aranżacja wnętrz)

OGR.04- Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu( w tym zakresie: projektowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu, projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu, pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu)

Przedmiot rozszerzony: geografia