Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Scenariusze lekcji w ramach projektu ERASMUS +

Scenariusze lekcji opracowane w ramach projektu „Dokształcanie nauczycieli poprawą jakości pracy w szkole „ w ramach projektu ERASMUS +

Opracowała: Anna Bodura

 1. PDF Komunikacja niewerbalna z wykorzystaniem Minecraft i metody Project-Based Learning (PBL)
 2. PDF Zasady skutecznych negocjacji z wykorzystaniem metody Project-Based Learning (PBL)
 3. PDFObsługa interesariuszy przy użyciu metody PBL (Problem-Based Learning)
 4. PDF Podnoszenie kompetencji osobistych i społecznych z wykorzystaniem Minecraft Education

Opracowała: Agnieszka Kapek
Przedmioty: Podstawy przedsiębiorczości i Obsługa klienta i konsumenta

 1. PDF Zachowanie przedsiębiorcze człowieka w świecie Minecraft - edukacyjne wyzwania
 2. PDF Komunikacja werbalna i niewerbalna na przykładzie gry Minecraft
 3. PDF "Zarządzanie ludźmi - Budowanie efektywnych zespołów za pomocą Minecraft Education"
 4. PDFRozwiązywanie konfliktów na przykładzie gry Minecraft

Opracowała:Anna Urbańska
Przedmioty: Landscaping, Ochrona i kształtowanie krajobrazu, Rośliny ozdobne, Podstawy projektowania

 1. PDF Baroque gardens
 2. PDF Typy krajobrazów w Polsce metodą PBL (Problem-Based Learning)
 3. PDF Rośliny jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie metodą GBL (Game-Based Learning)
 4. PDF Perspektywa metodą PBL (Projekt Based Learning)

Opracowała:Anna Węgrzyn
Przedmioty: Zasady Żywienia człowieka, Technologia gastronomiczna

 1. PDF Piramida Zdrowego Odżywiania w Minecraft Education
 2. PDF Rodzaje mlecznych napojów fermentowanych - metoda PBL
 3. PDF Dodatki do żywności (metoda PBL)
 4. PDF Znaczenie warzyw w technologii gastronomicznej – metoda GBL

Opracowała:Barbara Ludwiczak
Przedmiot: Język angielski, poziom podstawowy

 1. PDF ‘Time Travel Adventure’ – powtórzenie informacji o czasie Past Perfect.
 2. PDF ‘Creating a One-Week Healthy Diet Plan for a Diabetic who wants to lose weight’ 1.
 3. PDF ‘Creating a One-Week Healthy Diet Plan for a Diabetic who wants to lose weight’ 2.
 4. PDF The Real Junk Food – nauka słownictwa poprzez Kahoot Game.

Opracowała:Justyna Smagacz
Przedmioty: Język polski, wiedza o społeczeństwie

 1. PDF Analiza i interpretacja wiersza „Grób Agamemnona” Juliusza Słowackiego z wykorzystaniem gry Minecraft.
 2. PDF Struktura Sejmu RP z wykorzystaniem gry Minecraft.
 3. PDF Opisujemy świat Minecraft i znajdujemy literackie konteksty. Lekcja sprawdzająca wiadomości i umiejętności ze szkoły podstawowej.
 4. PDF Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie za pomocą gry Minecraft.

Opracowała:Magdalena Barnaś
Przedmiot: Język polski

 1. PDF Dialekty i gwary, czyli dlaczego niektórzy idą na pole, a inni na dwór.
 2. PDF Romantyka portret własny- sylwetka Adama Mickiewicza. Lekcja powtórzeniowa.
 3. PDF Stanisław Wokulski- czyli tak naprawdę kto?
 4. PDF Stanisław Wyspiański zaprasza na “Wesele”! Opis bronowickiej chaty.

Opracowała:Małgorzata Kornaś
Przedmiot: Historia, historia i teraźniejszość

 1. PDF Odkrywanie kultury i filozofii starożytnej Grecji (w Minecraft ).
 2. PDF Subkultury -metoda Minecraft i projekt oparty na problemie (Project-Based Learning, PBL)
 3. PDF Poznajmy wierzenia starożytnych Greków za pomocą Minecrafta -(metoda Minecraft i projekt oparty na problemie (Project-Based Learning, PBL)
 4. PDF Człowiek i grupy społeczne.

Opracowała:Natalia Piekarska
Przedmiot:

 1. PDF Rozwiązywanie konfliktów w Minecraft Education.
 2. PDF Wady i zalety pracy zespołowej z wykorzystaniem PBL.
 3. PDF Współpraca zamiast rywalizacji z wykorzystaniem Project-Based Learning (PBL)
 4. PDF Efektywne uczestniczenie w pracy zespołowej z wykorzystaniem umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz wdrażanie zasad skutecznego przywództwa w organizacji z wykorzystaniem PBL i Minecraft Education.