Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Strzelnica w Powiecie 2023

Powiat Tarnowski realizuje zadanie „Strzelnica w powiecie 2023” dofinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Celem zadania jest utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

W ramach zadania zostanie utworzona wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu.

Zakres zadań, które będą wykonane obejmuje utworzenie wirtualnej strzelnicy - adaptacja pomieszczeń na potrzeby bezpiecznego i efektywnego pod względem szkoleniowym funkcjonowania wirtualnej strzelnicy oraz zakup pierwszego wyposażenia szkoleniowego wirtualnej strzelnicy zawierający zestaw startowy środków technicznych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji szkolenia strzeleckiego.

  1. Zadanie będzie realizowane w zakresie zadań finansowanych maksymalnie do dnia 31 grudnia 2023 r.
  2. Wirtualna strzelnica będzie nieodpłatnie udostępniana od dnia oddania do użytkowania przez okres do dnia 31 grudnia 2033 r. na potrzeby:
  3. szkolenia uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa, w wymiarze do 130 godzin w miesiącu,
  4. szkolenia organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa, w wymiarze do 30 godzin w miesiącu,
  5. szkolenia społeczności lokalnej zamieszkałej w rejonie odpowiedzialności jednostki samorządu terytorialnego według decyzji Beneficjenta.

Wartość zadania to 235 000 zł, w tym dofinansowanie 188 000 zł, wkład własny powiatu 47 000 zł.