Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Technikum informatyczne


Technikum informatyczne

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w tym zawodzie. Technik informatyk to zawód bardzo poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. Zarówno w Polsce, jak i pozostałych krajach Europy utrzymuje się bardzo duże zapotrzebowanie na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją co daje im powód do zadowolenia i samorealizacji.

Nauka trwa 5 lat.
Absolwenci technikum mogą oczywiście po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuować naukę na uczelniach wyższych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 • INF.02.Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci. Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
  • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
  • Wykonać lokalną sieć komputerową;
  • Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
  • Administrować systemami operacyjnymi.
 • INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:
  • Tworzyć i administrować bazy danych;
  • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Przedmiot rozszerzony:
 • język angielski