Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Mistrzowie w zawodzie II

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:
-  staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego
oraz
- praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin/4 tygodnie.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości  1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu DOKUMENTY STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE 2022 – Mistrzowie w Zawodzie oraz na stronie internetowej szkoły Mistrzowie w zawodzie II - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, ZSLiT,

Staże i praktyki będą realizowane w terminie: 3-28 lipca 2023 r.

Informacji na temat rekrutacji udziela doradca zawodowy – p. Monika Kasperek (budynek szkoły, I piętro, pokój 21).

Dokumenty należy składać do dnia 19 maja 2023 r.

Ilość miejsc ograniczona!

Kursy zawodowe

  1. Kursu operatora wózka widłowego.
  2. Kursu operatora koparkoładowarki.
  3. Kursu prawa jazdy kat. B.

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia. Formularze rekrutacyjne należy składać do 16 września 2022 r. u szkolnych liderów (M. Kasperek) lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są
na stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronie internetowej szkoły Mistrzowie w zawodzie II - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Wykaz kursów dla uczniów:

1. Kurs zawodowy: Kurs carvingu
• Uczestnicy kursu – 10 uczniów –ZSLiT w Wojniczu
• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLIT w Wojniczu
• Wymiar zajęć: 16 godz.

2 .Kurs zawodowy: obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
• Uczestnicy kursu – 9 uczniów –ZSLiT w Wojniczu
• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
• Wymiar zajęć: 15 godz.

3. Kurs zawodowy: cukierniczy
• Uczestnicy kursu – 10 uczniów –ZSLiT w Wojniczu
• Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
• Wymiar zajęć: 30 godz.
Informacji na temat kursów udziela p. Monika Kasperek (budynek szkoły, I piętro pok. 21)

 

1 stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Mistrzowie w zawodzie II". Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach turystyczno-gastronomicznej oraz budowlanej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.     

W ramach projektu przewidziane są staże/praktyki zawodowe, kursy zawodowe (w tym nadające kwalifikacje) dla uczniów/uczennic technikum oraz branżowych szkół I stopnia, a także dla nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych. 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 - 31.08.2023
Całkowita wartość projektu: 5 135 967,79 zł
w tym dofinansowanie UE: 4 365 572,62 zł

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:
http://mistrzowiewzawodzie.pl/2020/06/16/rekrutacja-na-staze-i-praktyki-zawodowe-dla-uczniow/

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin rekrutacji

1.Formularz zgłoszeniowy
2.Dane osobowe
3.Deklaracja uczestnictwa
4.Oświadczenie uczestnika
5.Zgoda wizerunek
6.Aktualizacja danych
7.Rezygnacja
8. aneks-nr-2-z-dnia-30-08

REGULAMIN REKRUTACJI MwZ II zmiana z dnia 8.03.21
Aneks nr 1 z dnia 08.03.2021

www.mistrzowiewzawodzie.pl

Informacje o projekcie:

https://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/24248,rektutacja-na-kursy-zawodowe-kurs-baristy

http://wojnicz.edu.pl/aktualnosc/24044,kurs-obsluga-kasy-kelnerskiej-z-terminalem-pos

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23499,mistrzowie-w-zawodzie-ii

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23572,rekrutacja-na-platne-staze-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23649,mistrzowie-w-zawodzie-ii

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23701,sprzet-do-carvingu-projekt-mistrzowie-w-zawodzie-ii

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23710,rekrutacja-na-kursy-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23714,rekrutacja-na-kursy-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23724,uwaga-kursy-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23730,kurs-obsluga-kasy-kelnerskiej-z-terminalem-pos

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23740,mistrzowie-w-zawodzie-ii-kurs-cukierniczy

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23743,kurs-prawa-jazdy-w-zslit-w-wojniczu

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23779,rekrutacja-na-staze-praktyki-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23825,rekrutacja-na-kursy-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23860,kurs-obsluga-kasy-kelnerskiej-z-terminalem-pos

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23867,rekrutacja-na-kursy-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23874,rekrutacja-na-kursy-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23921,kurs-prawa-jazdy-kat-b

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23923,kurs-obslugi-wozka-widlowego

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23922,kurs-barmanski

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/23981,rekrutacja-na-staze-zawodowe-praktyki-zawodowe

http://www.wojnicz.edu.pl/aktualnosc/24037,rekrutacja-na-kursy-zawodowe