Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Klasa Straży Granicznej


Liceum ogólnokształcące
Klasa Straży Granicznej


  Klasa straży granicznej prowadzona jest od 2012 r. na mocy porozumienia zawartego z Karpackim Odziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu

Przedmioty rozszerzone:

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Geografia
Języki obce:
 • język angielski
 • język niemiecki

W trakcie 4-letniej nauki w Liceum Straży Granicznej,  uczniowie przez 3 lata uczestniczą:
 • w zajęciach teoretycznych i praktycznych w ramach przedmiotu ”ochrona granicy państwa z elementami prawa”.
 • ćwiczenia z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej,
 • wyszkolenie strzeleckie, w ramach  którego organizowane są wyjazdy na strzelnice, gdzie uczniowie uczą się podstaw z zakresu użycia broni palnej (broń krótka, pistolety maszynowe),
 • ćwiczenia z zakresu technik i taktyk interwencji z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego,
 • wyjazdy do placówek Straży Granicznej w Tarnowie, Krakowie-Balicach (port lotniczy) oraz Zakopanem, podczas których uczniowie zapoznają się z pełnieniem służby granicznej,
 • wyjazdy do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, gdzie doskonalą nabyte umiejętności z zakresu musztry, pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki, organizacji i zasad prowadzenia łączności radiowej, a także zapoznają się z historią formacji granicznych poprzez zwiedzanie izby tradycji.

Oprócz umiejętności celowanych na pełnienie w przyszłości służby w formacjach mundurowych, absolwenci klasy straży granicznej nabywają również miękkie kompetencje, cenione przez pracodawców jak:
 • dyscyplina
 • konsekwencja w działaniu
 • zaradność i odwaga
 • spokój i opanowanie
 • orientacji w terenie
 • umiejętność współpracy w zespole

Dodatkowe atuty klasy:
 • Możliwość udziału w zajęciach z ratownictwa medycznego, które mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności medycznych.

Klasa łączy kształcenie w zakresie ogólnym z  praktyczną wiedzą na temat służby
w straży granicznej. Program opracowany jest na podstawie porozumienia szkoły
z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu, jest systematycznie modyfikowany  i dostosowywany do aktualnych przepisów prawnych i zmieniającej się rzeczywistości.

Treści programowe w klasie o profilu „straż graniczna” obejmują podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, zajęcia prowadzone są w taki sposób, by jak najbardziej przybliżyć młodzieży rzeczywiste sytuacje służbowe.

Uzupełnieniem wiedzy i sprawdzeniem stopnia nabytych umiejętności jest wyjazd na obóz szkoleniowy, podczas którego  uczniowie „od kuchni” poznają pracę
w jednostkach terenowych Straży Granicznej, ćwiczą umiejętności praktyczne
z zakresu terenoznawstwa, poruszania się na polu walki, obserwacji, rozpoznania
i maskowania.

Klasa prezentuje się podczas regionalnych uroczystości patriotycznych, jej przedstawiciele pełnią honorowe funkcje, podczas ważnych wydarzeń i obchodów rocznicowych, włączają się w akcje charytatywne i inne działania pomocowe.

Jeśli zwykły „ogólniak” to dla Ciebie za mało, lubisz wyzwania, ciekawi Cię odkrywanie nie tylko własnych „granic” i chciałbyś poznać specyfikę pracy
w służbach mundurowych, ta klasa będzie najlepszym wyborem.

Zobacz galerię