Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025" 2022

Powiat Tarnowski, szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski przystąpiły do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”w ramach Priorytetu 3. 

Program zakłada zakup dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, planowane jest przystąpienie do podpisania umowy i realizacji programu. Dofinansowanie otrzymało 4 szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  -zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  -zakup oprogramowania dla bibliotek,
  -zakup czytników e-booków,
  -zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo:
  -
zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  -
organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;
 

Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Ogólna wartość złożonych wniosków dyrektorów szkół oraz przyznanej dotacji i zawartej przez Powiat Tarnowski umowy dotacji z Wojewodą Małopolskim na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 3. wynosi 50000,00 zł. Źródła finansowania: Budżet państwa wynosi 80%, tj. 40000,00 zł. Wymagany wkład własny organu prowadzącego szkoły wynosi 10000,00 zł., tj. 20% wartości zadania.

 Dofinansowanie otrzymały:

   -Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie. Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.
  -
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu. Wartość zadania: 5000,00 w tym dofinansowanie: 4000,00 zł, wkład własny: 1000,00 zł.
  -
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Jana Pawła II w Gromniku Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.
  -
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.