Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025

Powiat Tarnowski, szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnowski przystąpiły do realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”w ramach Priorytetu 3. 

Program zakłada zakup dotyczącego wspierania organów prowadzących szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, planowane jest przystąpienie do podpisania umowy i realizacji programu. Dofinansowanie otrzymało 4 szkoły: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie, Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

W ramach Priorytetu 3 Programu wsparcie finansowe będzie mogło być przeznaczone na:
a) zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, oraz lektur szkolnych,
b) zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych:
  -zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
  -zakup oprogramowania dla bibliotek,
  -zakup czytników e-booków,
  -zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia,
c) realizację działań promujących czytelnictwo:
  -
zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
  -
organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów;
 

Zadanie będzie realizowane do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Zadanie jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Ogólna wartość złożonych wniosków dyrektorów szkół oraz przyznanej dotacji i zawartej przez Powiat Tarnowski umowy dotacji z Wojewodą Małopolskim na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach Priorytetu 3. wynosi 50000,00 zł. Źródła finansowania: Budżet państwa wynosi 80%, tj. 40000,00 zł. Wymagany wkład własny organu prowadzącego szkoły wynosi 10000,00 zł., tj. 20% wartości zadania.

 Dofinansowanie otrzymały:

   -Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie. Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.
  -
Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu. Wartość zadania: 5000,00 w tym dofinansowanie: 4000,00 zł, wkład własny: 1000,00 zł.
  -
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Jana Pawła II w Gromniku Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.
  -
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie. Wartość zadania: 15000,00 w tym dofinansowanie: 12000,00 zł, wkład własny: 3000,00 zł.