Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Kontarst
Rozmiar czcionki
| |

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERZDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
( NIEZBĘDNE INFORMACJE)

Egzamin zawodowy PP 2019 - Formuła 2019 - kwalifikacje trzyliterowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie PP 2017 Formuła 2017 - kwalifikacje dwuliterowe

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA–2023 ZIMA

FORMUŁA 2019
A. Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji: 10-14 stycznia
B. Część praktyczna:

L.PKLASANAZWA ZAWODUKWALIFIKACJATERMIN
1.4TGŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychHGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Forma „d”9 stycznia termin główny
31 stycznia – termin dodatkowy
2.4TGŻTechnik grafiki i poligrafii cyfrowejPGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków Forma „w”9-21 stycznia termin główny
31 stycznia – termin dodatkowy
3.4TLTechnik logistykSPL.04 Organizacja transportu Forma „d”9 stycznia termin główny
31 stycznia – termin dodatkowy

Formuła 2019
A. Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji: 10-14 stycznia
B. Część praktyczna

L.PKLASANAZWA ZAWODUKWALIFIKACJATERMIN
1.4TGŻ, 4GŻ5Technik grafiki i poligrafii cyfrowejPGF.04.Przygotowywanie oraz wykonywanie pracc graficznych i publikacji cyfrowych forma „dK”16 - 19 stycznia termin główny
31 stycznia – termin dodatkowy
2.4TL, 4TL5Technik logistykSPL.01.Organizacja transportu Forma „d”9 stycznia termin główny, godz. 9:00 (120 minut)
31 stycznia – termin dodatkowy
3. Kierowca pojazdów samochodowychTDR.01.Eksploatacja środków transportu drogowego Forma „d”9 stycznia Termin główny godz.9:00 (120 minut)

Egzamin poprawkowy
Formuła 2017

A. Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji: 10-14 stycznia
B. Część praktyczna
Kwalifikacja AU.32 - Organizacja transportu – część praktyczna 9 stycznia 2023
Forma „d” - godz. 13.00 czas trwania egzaminu 120 minut

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA–2023 LATO

FORMUŁA 2019
A. Część pisemna dla wszystkich kwalifikacji: 2-7 czerwca 2023
B. Część praktyczna:

L.PKLASANAZWA ZAWODUKWALIFIKACJATERMIN
1.3TLŻTechnik żywienia i usług gastronomicznychHGT.02 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Forma „w”1-18 czerwca z wy łączeniem 8 czerwca - termin główny
29 czerwca termin dodatkowy
2.3BSKucharzHGT.02 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Forma „w”1-18 czerwca z wy łączeniem 8 czerwca - termin główny
29 czerwca termin dodatkowy
3.3TLŻTechnik logistykSPL.01 Obsługa magazynów Forma „d”1 czerwca - termin główny
29 czerwca – termin dodatkowy
4.3BSMagazynier logistykSPL.01 Obsługa magazynów Forma „d”1 czerwca - termin główny
29 czerwca – termin dodatkowy
5.3TGITechnik grafiki i poligrafii CyfrowejPGF.04 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych Forma „dk”14-18 czerwca - termin główny
29 czerwca – termin dodatkowy
6.3TGITechnik informatykINF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych Forma „wk”12-17 czerwca – termin główny
29 – czerwca termin dodatkowy
Komunikat dyrektora CKE z 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych , z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu z kwalifikacji zawodowych w sesji styczeń - luty


Instrukcja przebiegu egzaminu z kwalifikacji:
część pisemna

część praktyczna model w

część praktyczna model d

Ogólne informacje o egzaminie

INFORMATORY:

Podstawa programowa 2019 ( od roku szkolnego 2019/2020)

Podstawa programowa 2017 ( od roku szkolnego 2017/2018)

Szkoła zawodowa I – go stopnia:

O EGZAMINIE:

Uczniowie klas technikum zdają egzaminy z kwalifikacji w OKE, natomiast uczniowie będący pracownikami młodocianymi (szkoła branżowa I  go stopnia) mogą zdawać egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej w Tarnowie lub egzamin z kwalifikacji w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej .

INFORMACJE O EGZAMINIE Z KWALIFIKACJI:

DRUKI I INFORMACJE O EGZAMINIE CZELADNICZYM:

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa następujące dokumenty:

  • Wniosek (czytelnie wypełniony z numerem kontaktowym kandydata)
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków czyli świadectwo ukończenia ZSZ lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu lub oświadczenia mistrza szkolącego o przygotowaniu zawodowym.
  • Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z zaświadczeniem ukończenia nauki zawodu wystawionym przez pracodawcę i potwierdzonym przez Cech jeżeli pracodawca jest członkiem.
  • W przypadku realizacji nauki zawodu u kilki pracodawców należy dołączyć umowy o pracę wraz ze świadectwami od wszystkich pracodawców, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie odbytej nauki zawodu
  • Jedną aktualną fotografię o wymiarach 35 X 45 mm – czytelnie podpisaną, zdjęcia nieaktualne i w niewłaściwym formacie nie będą naklejane na świadectwa czeladnicze! Bardzo prosimy aby kandydaci do egzaminów czeladniczych składali zdjęcia , na których są w stroju galowym.
  • Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego oraz NIP pracodawcy w celu wystawienia faktury. Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu do indywidualnych potrzeb składają dodatkowe informacje o powyższej sprawie.

 

Egzamin czeladniczy przeprowadza się po zakończeniu  praktycznej nauki zawody. O terminie egzaminu kandydaci będą poinformowani.

Więcej informacji dotyczących procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego znajdziesz na stronach www.cke.edu.pl lub www.oke.krakow.pl